Πρακτικά Συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ με τον Πρόεδρο του ΕΟΦ Καθ. Ι. Τούντα (14.6.2013) PDF  | Print |  E-mail

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ (ΕΟΦΣΕ)                                      

Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός

Τηλ. 2132040200 / Fax. 2106549591

Website: www.eofse.gr

E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                                                                                                         Χολαργός, 17.6.2013

                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 53

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ με τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΕΟΦ Καθ. Ι Τούντα (14/6/2013)

 

            Στις 14.6.2013, υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων (απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, δημόσια παρουσίαση Οργανογράμματος σε Συνέδριο κτλ.) και κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των εργαζομένων του ΕΟΦ με τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΕΟΦ Καθηγ. Ι. Τούντα και τέθηκαν τα παρακάτω θέματα:

 

            1. Κλείσιμο δημόσιων οργανισμών και απολύσεις (δηλώθηκε έμμεσα από τον Αντιπρόεδρο σε δημόσια τοποθέτησή του (προσωπικό χαμηλής στάθμης, ποσοστό διοικητικών / επιστημονικών: Με ποιό τρόπο το ποσοστό αυτό θα μεταβληθεί δραματικά;) Ποιο είναι το μέλλον του ΕΟΦ όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο;
            Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΟΦ ανέφερε ότι αυτές οι κινήσεις/απολύσεις αφορούν άλλους Οργανισμούς που έχουν πλεονάζον προσωπικό και κάτι τέτοιο δεν υφίσταται για τον ΕΟΦ σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα. Δεν τίθεται θέμα απολύσεων σε Οργανισμούς πού έχουν προβλήματα με ελλείψεις προσωπικού, όπως ο ΕΟΦ, πάντα μιλώντας με τα σημερινά δεδομένα. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει κανείς τι θα γίνει στο μέλλον. Σενάρια που πιθανόν να ακούγονται δεν αφορούν τον ΕΟΦ που δεν έχει πλεονάζον προσωπικό.

 

2. Αναδιοργάνωση ΕΟΦ και Οργανόγραμμα. Στη Συγκέντρωση Προσωπικού της 3ης Απριλίου 2013 δηλώθηκε από τη Διοίκηση του ΕΟΦ ότι θα μας δοθούν τα σχετικά στοιχεία. Ακολούθησε το με αρ. πρωτ. 42/5.4.2012 γραπτό αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων, στο οποίο δόθηκε αρνητική απάντηση με το αρ. πρωτ. 28999/10.4.2013 έγγραφο του ΕΟΦ σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης του Οργανισμού δεν έχουν ολοκληρωθεί!! Στις 31 Μαΐου 2013 στο 16ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο και συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα με τίτλο: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις παρουσιάστηκε δημόσια από τον Β´ Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ το προτεινόμενο Οργανόγραμμα σε επίπεδο διάρθρωσης Τμημάτων και ειπώθηκε ότι έχει ήδη κατατεθεί η συγκεκριμένη πρόταση. Απόρροια των παραπάνω ήταν η αποστολή εκ νέου, με το αρ. πρωτ. 49/6.6.2013 γραπτού αιτήματος στο οποίο επίσης δεν λάβαμε καμία απάντηση. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να μη δίνονται τα στοιχεία στη διάθεση των άμεσα ενδιαφερομένων.
            Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΟΦ ανέφερε ότι αυτά που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο ήταν “γνωστά” στην Επιτροπή Αναδιοργάνωσης του Οργανισμού του ΕΟΦ. Στη συζήτηση που ακολούθησε διευκρινίστηκε από το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ότι αυτά που παρουσιάστηκαν δημοσίως από τον Β´ Αντιπρόεδρο του ΔΣ/ΕΟΦ περιείχαν λεπτομέρειες για μελλοντικά τμήματα εκτός από Διευθύνσεις στον ΕΟΦ, οι οποίες για πρώτη φορά είδαν το “φως” ακόμα και για κάποια από τα μέλη της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης του Οργανισμού του ΕΟΦ. Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΟΦ θα διερευνήσει εάν υπάρχει κώλυμα να δοθεί το οργανόγραμμα και τα σχετιζόμενα με αυτό (π.χ. χρονοδιαγράμματα) στο ΔΣ του Συλλόγου. Τελικά μετά από επικοινωνία το Προέδρου του ΕΟΦ με τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ δόθηκαν στο ΔΣ του Συλλόγου τα αγγλικά κείμενα που είχαν δοθεί στην
task-force. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο συνέδριο παρουσιάστηκαν ελληνικά κείμενα και με λεπτομέρειες σε επίπεδο τμημάτων

 

            3. Επιπλέον δηλώθηκε ότι δεν υπάρχει ουδεμία ενημέρωση για θέματα που κρίνουν την τύχη του Οργανισμού. Στη δημόσια τοποθέτηση του Β´ Αντιπροέδρου του ΔΣ/ΕΟΦ δηλώθηκε ότι χάθηκε η συνέχεια της τεχνογνωσίας του Οργανισμού (γεγονός το οποίο στερείται κάθε λογικής σκέψης), ενώ δεν επισημάνθηκε σε καμία περίπτωση η σημαντική απώλεια του εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο ανήκει στο δυναμικό του Οργανισμού και αναζήτησε την τύχη του σε όμορους Οργανισμούς του εξωτερικού για τουλάχιστον μια πενταετία (σύμφωνα με τις δυνατότητες που τους παρέχει η νομοθεσία), γεγονός βέβαια που οφείλεται στις δραματικές από κάθε άποψη εργασιακές και μισθολογικές συνθήκες για τις οποίες η παρούσα Διοίκηση φέρει βαρύτατες ευθύνες. Επιπλέον, προσωπικό του Οργανισμού στην εν λόγω δημόσια τοποθέτηση του Β´ Αντιπροέδρου του ΔΣ/ΕΟΦ χαρακτηρίστηκε ως «χαμηλής στάθμης» (αναφερόμενος στο προσωπικό ΔΕ και ΥΕ) γεγονός βέβαια το οποίο είναι τουλάχιστον απαράδεκτο και επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των δικών τους ομιλιών. Υπάρχει λόγος που απαξιώνεται δημόσια ο Οργανισμός και το ανθρώπινο δυναμικό του, πέραν των υπαρκτών αδυναμιών που υπάρχουν; Καλούμε τη Διοίκηση του Οργανισμού να τοποθετηθεί και να διαψεύσει εφόσον δεν συμφωνεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Οικονομική Υπηρεσία του ΕΟΦ αναφέρθηκε ως ανεπαρκής: Δημιουργούνται λοιπόν ερωτηματικά για πιθανές σκοπιμότητες προκειμένου να γίνει παροχή έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) όπως για παράδειγμα δηλώθηκε στην πρόσφατη συγκέντρωση προσωπικού (πρόβλεψη 100.000 ευρώ).  

            Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΟΦ ήταν κατηγορηματικός και ανέφερε ότι θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να κρατήσει τον Οργανισμό όρθιο στα πόδια του μέσα από τη στρατηγική επιλογή της Διοίκησης για παροχή έργου από εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) σε δραστηριότητες του Οργανισμού (επισημαίνοντας τα παραδείγματα του κ. Στασινόπουλου στις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού καθώς και της κ. Αυγερινού για την υποκατάσταση των λειτουργιών της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων). Από τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις θα χρησιμοποιηθούν και διαθέσεις και μεταθέσεις και μετατάξεις προσωπικού (εδώ επισημάνθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου ότι συμφωνούμε με την αξιοποίηση όλων των νόμιμων και προβλεπόμενων από τη νομοθεσία επιλογών και την αποφυγή περιστατικών όπως την πρόσφατη περίπτωση «διάθεσης» υπαλλήλου!). Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε ότι οι μετατάξεις των 10 υπαλλήλων ΔΕ έχουν «κολλήσει» στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ ΕΟΦ ανέφερε ότι για όλα τα θέματα αυτά στέλνει στο Υπουργείο Υγείας υπομνήματα κάθε εβδομάδα (Επισημάνθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου ότι αυτό εκ του αποτελέσματος δεν αρκεί και μάλλον θα πρέπει να υπάρξουν πιο δραστικά μέτρα εκ μέρους του).

            4. Τονίστηκε το γεγονός της έλλειψης διαφάνειας και ανυπαρξίας διαβούλευσης για τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον του Οργανισμού αλλά και των εργαζομένων του. Στο σημείο αυτό εκφράστηκε η πλήρης αντίθεση του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ στο συγκεκριμένο πλάνο αναδιοργάνωσης του ΕΟΦ καθώς και στη στρατηγική επιλογή της Διοίκησης για παροχή έργου από εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) σε δραστηριότητες του Οργανισμού. Οι διαφορετικές αντιλήψεις της Διοίκησης του ΕΟΦ και του ΔΣ του Συλλόγου κατεγράφησαν εκατέρωθεν.


            5. Τονίστηκε το γεγονός ότι η θητεία της παρούσας Διοίκησης του ΕΟΦ έχει ολοκληρωθεί πριν από 17 μήνες και εκτός από την προβλεπόμενη διαδικασία για τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΕΟΦ της ακρόασης από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την έγκριση της ανανέωσης της θητείας του η οποία ουδέποτε ολοκληρώθηκε, δεν υπάρχει καμία πληροφορία ή ενημέρωση για την ανανέωση ή ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάτι νεώτερο, υποδηλώνει αδιαφορία και την έλλειψη βαρύτητας με την οποία ασχολείται η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τα ζητήματα του ΕΟΦ. Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΟΦ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι παραπάνω.


            6. Σχετικά με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το α´ εξάμηνο του 2014 σημειώθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου των Εργαζομένων ότι χαρακτηρίζεται έως τώρα από προχειρότητα, βιασύνη και ελλιπέστατη προετοιμασία ιδιαιτέρως αν γίνει σύγκριση με την αντίστοιχη ανάληψη Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003 και τις αντίστοιχες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν τότε από τον ΕΟΦ.

 

            7. Επισημάνθηκαν επίσης τα φαινόμενα έντονου εργασιακού stress καθώς και εμφάνιση περιστατικών του συνδρόμου burn-out σε μέλη του προσωπικού του ΕΟΦ και επισημάνθηκαν οι παράμετροι της αυξημένης ανασφάλειας που επικρατεί καθώς και των αυξημένων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων. Ζητήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΕΟΦ, δεδομένου ότι είναι και Καθηγητής Προληπτικής και Κοινωνικής Ιατρικής, να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως μια πιθανή συνεργασία με τον ιατρό εργασίας αλλά και την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.).

 

            8. Αναφέρθηκαν μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν και δημιουργούν προβλήματα στους εργαζόμενους πέραν των σοβαρότατων μισθολογικών προβλημάτων, την μη επίλυση του προβλήματος των αυξημένων εισφορών από το ΙΚΑ για τους υπαλλήλους του ΕΟΦ (αντιστοιχούν σε μισθοδοσία πριν από τις περικοπές του Νοεμβρίου του 2012), την μη υλοποίηση αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με τη διευκόλυνση της εκτός έδρας λειτουργίας του Οργανισμού κτλ και την εμφάνιση ενός νέου φαινομένου, την παρουσία υπαλλήλων δύο μισθολογικών ταχυτήτων δεδομένου της σημαντικά μειωμένης μισθοδοσίας των υπαλλήλων που έρχονται στον Οργανισμό μέσα στο 2013 λόγω της μη ύπαρξης προσωπικής διαφοράς. Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΟΦ ανέφερε ότι θα το διερευνήσει με το Υπουργείο.

 

            9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΕΟΦ ότι δεν θα επιτρέψει την περαιτέρω απαξίωση του Οργανισμού και θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να προστατέψει και διασφαλίσει τους εργαζομένους του ΕΟΦ αλλά και τον ίδιο τον Οργανισμό.

 

Οι παρόντες,

Χαράλαμπος Κατσούλας                       Γενικός Γραμματέας,

Γιώργος Αϊσλάιτνερ                              Αντιπρόεδρος

Φωτεινή Τζαβέλλα                                Αν. Γεν. Γραμματέας

Νίκος Συκάς                                         Ταμίας                        

 

Απόντες

Γιάννης Μαλέμης                                 Πρόεδρος

Χάρης Φωσκολάκης                              Μέλος

Ηλίας Τριανταφυλλόπουλος                  Μέλος                                     

 

            Χολαργός, 17.6.2013

 

Επισκέπτες

We have 11 guests online
RocketTheme Joomla Templates