Ανακοινώσεις
Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης ΕΟΦ PDF  | Print |  E-mail

Αθήνα, 14.06.2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)

Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΝ ΕΟΦ

 

                                                     ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

          Η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του ΕΟΦ εκφράζει την αγανάκτησή της και καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του Οργανισμού. Ζητά την άμεση πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού με διαφανείς διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ για τη στελέχωσή και αναβάθμισή του.

          Ο ΕΟΦ, ένας οικονομικά ανεξάρτητος Δημόσιος Οργανισμός αντί να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί με ειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορέσει να έχει την απαραίτητη παρουσία και να ανταποκριθεί στο έργο του και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών, οδηγείται σε μαρασμό και διάλυση.

          Δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε καμιά απόλυση συναδέλφου. Οι εργαζόμενοι του ΕΟΦ στέκονται αλληλέγγυοι σε όλους τους συναδέλφους των θυγατρικών εταιρειών του ΕΟΦ, δηλαδή στο ΙΦΕΤ και στο ΕΚΑΠΤΥ και στις προσπάθειές τους για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Κάθε εργαζόμενος στον ΕΟΦ και στις θυγατρικές του είναι πολύτιμος και πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει την εργασία του.

          Οι εργαζόμενοι στον ΕΟΦ δηλώνουν την κατηγορηματική τους αντίθεση με οποιαδήποτε φημολογία καλλιεργείται για συνένωση ή συγχώνευση του οργανισμού ή ακόμη και μια πιθανή αλλαγή του νομικού καθεστώτος της λειτουργίας του, τα οποία θα είναι μια προσπάθεια εφαρμογής των επιταγών της Μνημονιακής πολιτικής για τη συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα.

          Τέτοιου είδους σχέδια είναι αναιτιολόγητα, δεν έχουν κανένα στρατηγικό σχεδιασμό, δεν έχουν υποστεί καμία σχετική μελέτη και είναι πέρα από κάθε λογική προσέγγισης προς τις ευρωπαϊκές πρακτικές για τον έλεγχο των φαρμάκων και άλλων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, που πρέπει να είναι αυστηρός, μεθοδικός, συστηματικός, διαφανής και Δημόσιου χαρακτήρα.

          Οι εργαζόμενοι στον ΕΟΦ θα υπερασπιστούν το Δημόσιο χαρακτήρα και το ρόλο του Οργανισμού και θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια απαξίωσής του.

 

 
Πρακτικά 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 26.6.2013 PDF  | Print |  E-mail

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ (ΕΟΦΣΕ)                                      

Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός

Τηλ. 2132040200 / Fax. 2106549591

Website: www.eofse.gr

E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26.6.2013

 Στις 26.6.2013 στο Γραφείο του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ι. Μαλέμη με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ηλ. Τριανταφυλλόπουλου – Αντικατάσταση,

2.Κινητή τηλεφωνία,

3.Ιστοσελίδα Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ, www.eofse.gr,

4.Ψήφισμα Γ.Σ. και

5.Λοιπά θέματα

 Θέμα 1ο Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ηλ. Τριανταφυλλόπουλου - Αντικατάσταση

Έγινε αποδεκτή η για προσωπικούς λόγους, με αρ. πρωτ. 56/22.6.2013 παραίτηση του συναδέλφου κ. Ηλία Τριανταφυλλόπουλου και καλωσορίστηκε ως νέο μέλος η κ. Αγνή Κάπου που τον αντικατέστησε. Η συνάδελφος κ. Αγνή Κάπου κατέθεσε και το με αρ. πρωτ. 57/23.6.2013 υπόμνημα με προτάσεις της για το σύλλογο με τίτλο «Το φάρμακο κοινωνικό αγαθό;». Αποφασίστηκε ομόφωνα το υπόμνημα της κ. Κάπου να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

Θέμα 2ο Κινητή τηλεφωνία

Συζητήθηκαν οι τρείς προτάσεις που έχουν κατατεθεί (Wind-wind.flash.com, Wind και Vodafone) και αποφασίστηκε ομόφωνα πριν την τελική απόφαση να ζητηθεί από την Vodafone κάποια νέα πρόταση δεδομένου ότι οι υπάλληλοι του ΕΟΦ είναι ήδη πελάτες της.

 Θέμα 3ο Ιστοσελίδα Συλλόγου Εργαζομένων www.eofse.gr

Αποφασίστηκε το ποσό της αμοιβής του τεχνικού συμβούλου. Για το θέμα της δημοσιοποίησης των πρακτικών στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ αποφασίστηκε ομόφωνα να ληφθεί απόφαση στην επόμενη συνεδρίαση όταν θα είναι παρόν και ο Γενικός Γραμματέας κ. Χ. Κατσούλας ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να υποστηρίξει την άποψή του.

 Θέμα 4ο Ψήφισμα ΓΣ

Αποφασίστηκε ομόφωνα οι συνάδελφοι κ.κ. Γ. Αϊσλάιτνερ και Χ. Φωσκολάκης να κάνουν την οριστική διαμόρφωση και συνένωση των δύο (2) ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης σε ένα (1).

Θέμα 5ο Λοιπά

α. Για το «Βιβλίο πεπραγμένων τριετίας» την έκδοση του οποίου ανακοίνωσε προς τους προϊσταμένους του ΕΟΦ ο Πρόεδρος του ΕΟΦ κ. Τούντας αποφασίστηκε να μην πάρει κάποια θέση ο σύλλογος πριν την έκδοσή του.

β. Έγινε αναφορά ότι στην Πρόσκληση / Πρόγραμμα της Ημερίδας που διεξάγεται σήμερα 26.6.2013 με θέμα την «Ηλεκτρονική συνταγογράφηση» δεν υπάρχει καθόλου το σήμα του ΕΟΦ.

γ. Για το θέμα που τέθηκε από τον Αντιπρόεδρο συνάδελφο κ. Γ. Αϊσλάιτνερ μετά από πρόταση συναδέλφων για τη δυνατότητα πρόσληψης εποχικών – προσωρινών υπαλλήλων στον ΕΟΦ μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ υπήρξε ομόφωνα αρνητική θέση προκειμένου να λάβει ενεργό θέση ο σύλλογος.

 Οι παρόντες,

 Γ. Μαλέμης                                     Πρόεδρος

 Γ. Αϊσλάιτνερ                                 Αντιπρόεδρος

Φ. Τζαβέλλα                                    Αν. Γεν. Γραμματέας

Ν. Συκάς                                         Ταμίας

Α. Κάπου                                         Μέλος

Χ. Φωσκολάκης                              Μέλος

 

Απών

 Χ. Κατσούλας                                Γεν. Γραμματέας

                                                                                                                                                                                                               Χολαργός, 1.7.2013

 
Αίτημα συνάντησης του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας PDF  | Print |  E-mail

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ (ΕΟΦΣΕ)                                      

Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός

Τηλ. 2132040200 / Fax. 2106549591

Website: www.eofse.gr

E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Αρ. Πρωτ. 54 / 20.6.2013

 Προς: Υπουργό Υγείας, κ. Λυκουρέντζο και

            Αν. Υπουργό Υγείας, κ. Σαλμά

 Κοιν:   Πρόεδρο ΕΟΦ, κ. Ι. Τούντα

 

Θέμα: Αίτημα συνάντησης του Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΟΦ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας

 

Κύριε Υπουργέ και Αν. Υπουργέ,

Ο ρυθμός επιδείνωσης της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και η δημιουργία μιας επικίνδυνης για τη δημόσια υγεία πραγματικότητας δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη άμεσης συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

            Η σημερινή κατάσταση λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) είναι οριακή από πλευράς προσωπικού: μέσα σε ένα 24μηνο σημειώθηκαν 130 αποχωρήσεις από σύνολο 260 υπαλλήλων, άλλες προγραμματισμένες και άλλες βεβιασμένες, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας με τους 130 ενεργούς υπαλλήλους που απέμειναν. Με την αδυναμία αποτελεσματικής ενίσχυσης του στελεχιακού δυναμικού σε συνδυασμό με την ανάληψη επιπλέον αρμοδιοτήτων, τα κενά που δημιουργούνται δεν θα είναι δυνατόν να καλυφθούν με τα μπαλώματα που εφευρίσκονται σήμερα, ούτε με διάφορους διοικητικούς πειραματισμούς της σημερινής ηγεσίας του Οργανισμού. Είναι βέβαιο ότι ο Οργανισμός εισέρχεται πλέον σε περίοδο ουσιαστικής ανεπάρκειας και παρακμής.

            Για όλους εμάς που επί χρόνια προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο για να φτάσουμε τον ΕΟΦ στο σημερινό επίπεδο αξιοπιστίας, με κύρος τόσο στον εθνικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο, η πρόβλεψη αυτή είναι εξαιρετικά απογοητευτική, γιατί πάντα ο ΕΟΦ ήταν κάτι παραπάνω από «δουλειά», ήταν προσωπική μας υπόθεση και το χρέος μας στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία.

            Προς τούτο, σας θέτουμε προς συζήτηση τα κάτωθι επείγοντα θέματα:

Πληροφορίες για συνένωση του ΕΟΦ με άλλους Οργανισμούς και προθέσεις για μετατροπή του νομικού καθεστώτος του Οργανισμού. Διασφάλιση της αξιοπιστίας του ΕΟΦ καθώς και του ρόλου του ως αρμόδιου ρυθμιστικού Οργανισμού με κύριο σκοπό του την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

           Σας ενημερώνουμε ότι τα πάσης φύσεως λειτουργικά έξοδα του ΕΟΦ βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον προϋπολογισμό του και προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλονται και εισπράττονται από τους επιχειρηματικούς φορείς του χώρου στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες του με απόφαση του ΣτΕ, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

               Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

            Γιάννης Μαλέμης                                                                        Χαράλαμπος Κατσούλας

 
Πρακτικά Συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ με τον Πρόεδρο του ΕΟΦ Καθ. Ι. Τούντα (14.6.2013) PDF  | Print |  E-mail

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ (ΕΟΦΣΕ)                                      

Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός

Τηλ. 2132040200 / Fax. 2106549591

Website: www.eofse.gr

E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                                                                                                         Χολαργός, 17.6.2013

                                                                                                Αρ. Πρωτ.: 53

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ με τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΕΟΦ Καθ. Ι Τούντα (14/6/2013)

 

            Στις 14.6.2013, υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων (απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, δημόσια παρουσίαση Οργανογράμματος σε Συνέδριο κτλ.) και κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των εργαζομένων του ΕΟΦ με τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΕΟΦ Καθηγ. Ι. Τούντα και τέθηκαν τα παρακάτω θέματα:

 

            1. Κλείσιμο δημόσιων οργανισμών και απολύσεις (δηλώθηκε έμμεσα από τον Αντιπρόεδρο σε δημόσια τοποθέτησή του (προσωπικό χαμηλής στάθμης, ποσοστό διοικητικών / επιστημονικών: Με ποιό τρόπο το ποσοστό αυτό θα μεταβληθεί δραματικά;) Ποιο είναι το μέλλον του ΕΟΦ όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο;
            Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΟΦ ανέφερε ότι αυτές οι κινήσεις/απολύσεις αφορούν άλλους Οργανισμούς που έχουν πλεονάζον προσωπικό και κάτι τέτοιο δεν υφίσταται για τον ΕΟΦ σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα. Δεν τίθεται θέμα απολύσεων σε Οργανισμούς πού έχουν προβλήματα με ελλείψεις προσωπικού, όπως ο ΕΟΦ, πάντα μιλώντας με τα σημερινά δεδομένα. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει κανείς τι θα γίνει στο μέλλον. Σενάρια που πιθανόν να ακούγονται δεν αφορούν τον ΕΟΦ που δεν έχει πλεονάζον προσωπικό.

 

2. Αναδιοργάνωση ΕΟΦ και Οργανόγραμμα. Στη Συγκέντρωση Προσωπικού της 3ης Απριλίου 2013 δηλώθηκε από τη Διοίκηση του ΕΟΦ ότι θα μας δοθούν τα σχετικά στοιχεία. Ακολούθησε το με αρ. πρωτ. 42/5.4.2012 γραπτό αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων, στο οποίο δόθηκε αρνητική απάντηση με το αρ. πρωτ. 28999/10.4.2013 έγγραφο του ΕΟΦ σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης του Οργανισμού δεν έχουν ολοκληρωθεί!! Στις 31 Μαΐου 2013 στο 16ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο και συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα με τίτλο: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ): Νέες Προοπτικές και Εξελίξεις παρουσιάστηκε δημόσια από τον Β´ Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ το προτεινόμενο Οργανόγραμμα σε επίπεδο διάρθρωσης Τμημάτων και ειπώθηκε ότι έχει ήδη κατατεθεί η συγκεκριμένη πρόταση. Απόρροια των παραπάνω ήταν η αποστολή εκ νέου, με το αρ. πρωτ. 49/6.6.2013 γραπτού αιτήματος στο οποίο επίσης δεν λάβαμε καμία απάντηση. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να μη δίνονται τα στοιχεία στη διάθεση των άμεσα ενδιαφερομένων.
            Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΟΦ ανέφερε ότι αυτά που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο ήταν “γνωστά” στην Επιτροπή Αναδιοργάνωσης του Οργανισμού του ΕΟΦ. Στη συζήτηση που ακολούθησε διευκρινίστηκε από το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ότι αυτά που παρουσιάστηκαν δημοσίως από τον Β´ Αντιπρόεδρο του ΔΣ/ΕΟΦ περιείχαν λεπτομέρειες για μελλοντικά τμήματα εκτός από Διευθύνσεις στον ΕΟΦ, οι οποίες για πρώτη φορά είδαν το “φως” ακόμα και για κάποια από τα μέλη της Επιτροπής Αναδιοργάνωσης του Οργανισμού του ΕΟΦ. Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΟΦ θα διερευνήσει εάν υπάρχει κώλυμα να δοθεί το οργανόγραμμα και τα σχετιζόμενα με αυτό (π.χ. χρονοδιαγράμματα) στο ΔΣ του Συλλόγου. Τελικά μετά από επικοινωνία το Προέδρου του ΕΟΦ με τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ δόθηκαν στο ΔΣ του Συλλόγου τα αγγλικά κείμενα που είχαν δοθεί στην
task-force. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο συνέδριο παρουσιάστηκαν ελληνικά κείμενα και με λεπτομέρειες σε επίπεδο τμημάτων

 

            3. Επιπλέον δηλώθηκε ότι δεν υπάρχει ουδεμία ενημέρωση για θέματα που κρίνουν την τύχη του Οργανισμού. Στη δημόσια τοποθέτηση του Β´ Αντιπροέδρου του ΔΣ/ΕΟΦ δηλώθηκε ότι χάθηκε η συνέχεια της τεχνογνωσίας του Οργανισμού (γεγονός το οποίο στερείται κάθε λογικής σκέψης), ενώ δεν επισημάνθηκε σε καμία περίπτωση η σημαντική απώλεια του εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο ανήκει στο δυναμικό του Οργανισμού και αναζήτησε την τύχη του σε όμορους Οργανισμούς του εξωτερικού για τουλάχιστον μια πενταετία (σύμφωνα με τις δυνατότητες που τους παρέχει η νομοθεσία), γεγονός βέβαια που οφείλεται στις δραματικές από κάθε άποψη εργασιακές και μισθολογικές συνθήκες για τις οποίες η παρούσα Διοίκηση φέρει βαρύτατες ευθύνες. Επιπλέον, προσωπικό του Οργανισμού στην εν λόγω δημόσια τοποθέτηση του Β´ Αντιπροέδρου του ΔΣ/ΕΟΦ χαρακτηρίστηκε ως «χαμηλής στάθμης» (αναφερόμενος στο προσωπικό ΔΕ και ΥΕ) γεγονός βέβαια το οποίο είναι τουλάχιστον απαράδεκτο και επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των δικών τους ομιλιών. Υπάρχει λόγος που απαξιώνεται δημόσια ο Οργανισμός και το ανθρώπινο δυναμικό του, πέραν των υπαρκτών αδυναμιών που υπάρχουν; Καλούμε τη Διοίκηση του Οργανισμού να τοποθετηθεί και να διαψεύσει εφόσον δεν συμφωνεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Οικονομική Υπηρεσία του ΕΟΦ αναφέρθηκε ως ανεπαρκής: Δημιουργούνται λοιπόν ερωτηματικά για πιθανές σκοπιμότητες προκειμένου να γίνει παροχή έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) όπως για παράδειγμα δηλώθηκε στην πρόσφατη συγκέντρωση προσωπικού (πρόβλεψη 100.000 ευρώ).  

            Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΟΦ ήταν κατηγορηματικός και ανέφερε ότι θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να κρατήσει τον Οργανισμό όρθιο στα πόδια του μέσα από τη στρατηγική επιλογή της Διοίκησης για παροχή έργου από εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) σε δραστηριότητες του Οργανισμού (επισημαίνοντας τα παραδείγματα του κ. Στασινόπουλου στις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού καθώς και της κ. Αυγερινού για την υποκατάσταση των λειτουργιών της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων). Από τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις θα χρησιμοποιηθούν και διαθέσεις και μεταθέσεις και μετατάξεις προσωπικού (εδώ επισημάνθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου ότι συμφωνούμε με την αξιοποίηση όλων των νόμιμων και προβλεπόμενων από τη νομοθεσία επιλογών και την αποφυγή περιστατικών όπως την πρόσφατη περίπτωση «διάθεσης» υπαλλήλου!). Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε ότι οι μετατάξεις των 10 υπαλλήλων ΔΕ έχουν «κολλήσει» στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ ΕΟΦ ανέφερε ότι για όλα τα θέματα αυτά στέλνει στο Υπουργείο Υγείας υπομνήματα κάθε εβδομάδα (Επισημάνθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου ότι αυτό εκ του αποτελέσματος δεν αρκεί και μάλλον θα πρέπει να υπάρξουν πιο δραστικά μέτρα εκ μέρους του).

            4. Τονίστηκε το γεγονός της έλλειψης διαφάνειας και ανυπαρξίας διαβούλευσης για τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον του Οργανισμού αλλά και των εργαζομένων του. Στο σημείο αυτό εκφράστηκε η πλήρης αντίθεση του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ στο συγκεκριμένο πλάνο αναδιοργάνωσης του ΕΟΦ καθώς και στη στρατηγική επιλογή της Διοίκησης για παροχή έργου από εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) σε δραστηριότητες του Οργανισμού. Οι διαφορετικές αντιλήψεις της Διοίκησης του ΕΟΦ και του ΔΣ του Συλλόγου κατεγράφησαν εκατέρωθεν.


            5. Τονίστηκε το γεγονός ότι η θητεία της παρούσας Διοίκησης του ΕΟΦ έχει ολοκληρωθεί πριν από 17 μήνες και εκτός από την προβλεπόμενη διαδικασία για τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΕΟΦ της ακρόασης από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και την έγκριση της ανανέωσης της θητείας του η οποία ουδέποτε ολοκληρώθηκε, δεν υπάρχει καμία πληροφορία ή ενημέρωση για την ανανέωση ή ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΦ από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάτι νεώτερο, υποδηλώνει αδιαφορία και την έλλειψη βαρύτητας με την οποία ασχολείται η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τα ζητήματα του ΕΟΦ. Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΟΦ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι παραπάνω.


            6. Σχετικά με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το α´ εξάμηνο του 2014 σημειώθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου των Εργαζομένων ότι χαρακτηρίζεται έως τώρα από προχειρότητα, βιασύνη και ελλιπέστατη προετοιμασία ιδιαιτέρως αν γίνει σύγκριση με την αντίστοιχη ανάληψη Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003 και τις αντίστοιχες δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν τότε από τον ΕΟΦ.

 

            7. Επισημάνθηκαν επίσης τα φαινόμενα έντονου εργασιακού stress καθώς και εμφάνιση περιστατικών του συνδρόμου burn-out σε μέλη του προσωπικού του ΕΟΦ και επισημάνθηκαν οι παράμετροι της αυξημένης ανασφάλειας που επικρατεί καθώς και των αυξημένων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων. Ζητήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΕΟΦ, δεδομένου ότι είναι και Καθηγητής Προληπτικής και Κοινωνικής Ιατρικής, να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως μια πιθανή συνεργασία με τον ιατρό εργασίας αλλά και την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.).

 

            8. Αναφέρθηκαν μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν και δημιουργούν προβλήματα στους εργαζόμενους πέραν των σοβαρότατων μισθολογικών προβλημάτων, την μη επίλυση του προβλήματος των αυξημένων εισφορών από το ΙΚΑ για τους υπαλλήλους του ΕΟΦ (αντιστοιχούν σε μισθοδοσία πριν από τις περικοπές του Νοεμβρίου του 2012), την μη υλοποίηση αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με τη διευκόλυνση της εκτός έδρας λειτουργίας του Οργανισμού κτλ και την εμφάνιση ενός νέου φαινομένου, την παρουσία υπαλλήλων δύο μισθολογικών ταχυτήτων δεδομένου της σημαντικά μειωμένης μισθοδοσίας των υπαλλήλων που έρχονται στον Οργανισμό μέσα στο 2013 λόγω της μη ύπαρξης προσωπικής διαφοράς. Ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΕΟΦ ανέφερε ότι θα το διερευνήσει με το Υπουργείο.

 

            9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΦ ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΔΣ/ΕΟΦ ότι δεν θα επιτρέψει την περαιτέρω απαξίωση του Οργανισμού και θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να προστατέψει και διασφαλίσει τους εργαζομένους του ΕΟΦ αλλά και τον ίδιο τον Οργανισμό.

 

Οι παρόντες,

Χαράλαμπος Κατσούλας                       Γενικός Γραμματέας,

Γιώργος Αϊσλάιτνερ                              Αντιπρόεδρος

Φωτεινή Τζαβέλλα                                Αν. Γεν. Γραμματέας

Νίκος Συκάς                                         Ταμίας                        

 

Απόντες

Γιάννης Μαλέμης                                 Πρόεδρος

Χάρης Φωσκολάκης                              Μέλος

Ηλίας Τριανταφυλλόπουλος                  Μέλος                                     

 

            Χολαργός, 17.6.2013

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνάντησης ΔΣ ΕΟΦΣΕ με τον Πρόεδρο του ΔΣ ΕΟΦ 22.3.2013 PDF  | Print |  E-mail

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ
Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός
Τηλ. 2132040200 / Fax, 2106537591
Website: www.eofse.gr / E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνάντησης ΔΣ ΕΟΦΣΕ με τον Πρόεδρο του ΔΣ ΕΟΦ 22.3.2013


Στις 22.3.2013 στο Γραφείο του Πρόεδρου του ΔΣ/ΕΟΦ πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων με τον Πρόεδρο του ΕΟΦ.

1. Το πρώτο ερώτημα από την πλευρά του Συλλόγου ήταν εάν υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα αλλαγής της Διοίκησης. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν είχε αντιρρήσεις για τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, αλλά δεν μπορούσε να είναι Πρόεδρος σε ένα νέο σχήμα Διοικητικού Συμβουλίου με κάποιον που δεν έχει σχέση με το φάρμακο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εξέφρασε την ανησυχία του για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με μέλος της Διοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Διοικητικού και μέλος της Task Force την Παρασκευή 15.3.2013 κατά την οποία συζητήθηκε ένα οργανόγραμμα, χωρίς την παρουσία της επιτροπής αναδιοργάνωσης του ΕΟΦ και στην οποία έγιναν συζητήσεις για ενδεχόμενη μείωση του προσωπικού στο 80% μέχρι το τέλος του 2015 σε σύγκριση με το προσωπικό του 2010. Επίσης στην συγκεκριμένη συνάντηση με την Task Force είχαν εκφραστεί απόψεις περί ενδεχόμενων απολύσεων της κατηγορίας ΥΕ. Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ ανέφερε ότι πρώτη φορά άκουγε για απολύσεις από το ΔΣ του Συλλόγου και δεν μπορούσε να πει τίποτα. Ανέφερε επίσης ότι το ΔΣ του Συλλόγου έχει συκοφαντήσει τη Διοίκηση και δεν θεωρεί σωστό ότι το ΔΣ του Συλλόγου προσπαθεί να «χρεώσει στις προθέσεις» της Διοίκησης και απολύσεις. Υπήρξε έντονη συζήτηση στην οποία αναφέρθηκε η ανησυχία του προσωπικού του ΕΟΦ και ζητήθηκε από τον Πρόεδρο να μην δεχθεί να γίνουν απολύσεις στο ΕΟΦ. Αναφέρθηκαν ακόμη και οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τις μετατάξεις και οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, και δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωσή τους. Το ΔΣ του Συλλόγου έθιξε και άλλα θέματα σχετικά με το οργανόγραμμα και την επιτροπή αναδιοργάνωσης του ΕΟΦ, όπως τη σύνθεση της επιτροπής που δεν περιλάμβανε αντιπροσωπευτικές ειδικότητες, αλλά περιέλαβε πρώην συναδέλφους που έχουν αποχωρήσει και το ότι δεν υπήρξε συνέντευξη της επιτροπής με τη διεύθυνση Οικονομικού. Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ ανέφερε ότι θα ενημερωθεί από τον αντιπρόεδρο Β´ του ΕΟΦ και την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθούν τα θέματα αυτά και θα τεθούν υπόψη της επιτροπής αναδιοργάνωσης του ΕΟΦ.

3. Αναφέρθηκε το θέμα των συναδέλφων στους οποίους το ΙΚΑ κάνει κρατήσεις με το μισθό που είχαν πριν από δύο χρόνια. Ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα κάνει επικοινωνία με τη Διοίκηση του ΙΚΑ προκειμένου να λυθεί το θέμα αυτό που αφορά 34 συναδέλφους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έθιξε το θέμα συγγενικού προσώπου του Γενικού Επιθεωρητή Υγείας του ΣΕΥΠ η οποία εργαζόταν σε ΝΠΙΔ και συγκεκριμένα στο ΚΕΕΛΠΝΟ και η οποία «διατέθηκε» στον ΕΟΦ. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αφού διατέθηκε άτομο από το ΚΕΕΛΠΝΟ, αυτό έγινε αποδεκτό. Ο τρόπος με τον οποίο έχει προσληφθεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ δεν είναι θέμα που αφορά τη Διοίκηση του ΕΟΦ. Κατά την άποψη του Πρόεδρου όσο διατίθενται άτομα στον ΕΟΦ από άλλες υπηρεσίες τόσο ο ΕΟΦ θα παίρνει αυτά τα άτομα. Τέλος, ανέφερε ότι η διάθεση, όπως η μετάταξη και η απόσπαση είναι νόμιμες διαδικασίες του Δημοσίου τομέα. Το ΔΣ του ΕΟΦ εξέφρασε την άποψη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι σύννομη εφόσον δεν υφίσταται συγκεκριμένη νομική διάταξη και προκάλεσε τον Πρόεδρο να αναφέρει την συγκεκριμένη νομοθεσία σύμφωνα με την οποία έλαβε χώρα η παρούσα «διάθεση». Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανέφερε ότι το θέμα της φωτογραφικής απόκτησης υπαλλήλου από ΝΠΙΔ οδηγεί σε επικίνδυνες παρενέργειες, όπως για παράδειγμα τη νομιμότητα των υπογραφών της συγκεκριμένης υπαλλήλου σε οποιαδήποτε διοικητική πράξη, έχει δημιουργήσει πολλαπλές αντιδράσεις και στη συνέχεια εξέφρασε την έντονη και κάθετη διαφωνία για το συγκεκριμένο θέμα.

Στη συνάντηση αυτή από το ΔΣ του Συλλόγου συμμετείχαν

Παρόντες
1. Πρόεδρος: Γιάννης Μαλέμης
2. Αντιπρόεδρος: Γιώργος Αϊσλάιτνερ
3. Ταμίας: Νίκος Συκάς
4. Μέλος: Καίτη Γιαννουλάτου
5. Μέλος: Ηλίας Τριανταφυλλόπουλος

Απόντες
6. Γενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Κατσούλας
7. Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Χαράλαμπος Φωσκολάκης

Χολαργός, 28.3.2013

 
Τήρηση νομιμότητας και διάθεση υπαλλήλων PDF  | Print |  E-mail

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ (ΕΟΦΣΕ)                                      

Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός

Τηλ. 2132040200 / Fax. 2106549591

Website: www.eofse.gr

E-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Αρ. Πρωτ. 26 / 8.3.2013

 

Προς:

  1. 1.Πρόεδρο ΕΟΦ κ. Ι. Τούντα,
  2. 2.Α′ Αντιπρόεδρο ΕΟΦ, κα Μ. Σκουρολιάκου και
  3. 3.Β′ Αντιπρόεδρο ΕΟΦ, κ. Π. Βασιλάκη

 

Θέμα:  Τήρηση νομιμότητας και διάθεση υπαλλήλου

 

            Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΟΦ έχει θέσει από το ξεκίνημα της θητείας της παρούσας Διοίκησης του ΕΟΦ τις θέσεις του όσον αφορά την πιστή τήρηση της νομιμότητας ειδικότερα σε θέματα προσλήψεων. Μάλιστα έχει δεχτεί την έντονη και άδικη κριτική από πλευράς Διοίκησης για αυτό το γεγονός. Συγκεκριμένα, το 2010 σταμάτησε κατόπιν έντονων αντιδράσεων εν τη γενέσει της η απόπειρα μεταφοράς περίπου είκοσι (20) υπαλλήλων από το «αμαρτωλό» ΚΕΕΛΠΝΟ.

            Τρία (3) χρόνια μετά, κι ενώ το 27% των συμπολιτών μας πλέον είναι άνεργοι, γινόμαστε μάρτυρες ενός κλασσικού «ρουσφετιού». Την τοποθέτηση με «διάθεση» συγγενικού προσώπου, (ειδικότητας ΠΕ Χημικών Μηχανικών με μεταπτυχιακό Υγιεινής Περιβάλλοντος) του επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας κ. Σαμπατακάκη από το ΚΕΕΛΠΝΟ στον ΕΟΦ.

            Με το αρ. πρωτ. 14/25.2.2013 έγγραφο του ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΟΦ ζήτησε να ενημερωθεί για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί πέραν του μη ηθικού του ζητήματος και η νομιμότητα της όλης διαδικασίας. Το Τμήμα Προσωπικού με το αρ. πρωτ. 17952/4.3.2013 έγγραφο μας παρέδωσε τα σχετικά έγγραφα μεταξύ των οποίων και το χωρίς αρ. πρωτ. αίτημα του Γραφείου Προέδρου με ημερομηνία 7.2.2013 προς το Γενικό Διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Παπαδημητρίου Θ. για τη διάθεση στον ΕΟΦ υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Χημικών Μηχανικών (!) με μεταπτυχιακό κατά προτίμηση Υγιεινής Περιβάλλοντος (!) για κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. Όπως καταλαβαίνεται δημιουργείται σειρά ερωτημάτων όταν ακολουθούνται αυτές οι πρακτικές:

  1. 1.Η συγκεκριμένη διαδικασία διάθεσης είναι σύννομη; Υφίσταται διοικητικά τέτοια πράξη κι αν ναι σε ποια νομοθεσία στηρίζεται;
  2. 2.Το ΚΕΕΛΠΝΟ τελείως ενδεικτικά, και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3487/313/29.10.2012 ερώτημα ανεξάρτητου βουλευτή για τον έλεγχο του ΣΔΟΕ στο ΚΕΕΛΠΝΟ, για τα εκατομμύρια ευρώ αλόγιστες δαπάνες και για τις παράνομες εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις, ενός οργανισμού που χαρακτηρίζεται διαχρονικό σκάνδαλο και σύμφωνα με τα στοχεία: “την 31.07.2007, το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕΕΛΠΝΟ αποτελούταν από 366 άτομα. Από αυτούς οι 167 (ποσοστό 45,63%) ήταν διοικητικό προσωπικό, 55 (16%) ιατρικό και 42 νοσηλευτικό” και σήμερα είναι πλέον των 1200, με συνήθη μήνα προσλήψεων τον Αύγουστο). Μάλλον οι αξιοκρατικές διαδικασίες προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ, μια κατάκτηση των δύο (2) προηγούμενων δεκαετιών, δεν αφορούν τους «εκλεκτούς» του συστήματος. Τα παραπάνω αποτελούν μια συνεχή πρόκληση ως προς τους υπαλλήλους που εργάζονται ακολουθώντας τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.  
  3. 3.Είναι ηθικό να παρουσιάζεται ο ενδιαφερόμενος για την τακτοποίηση του ζητήματος της απασχόλησης συγγενικού προσώπου στο γραφείο του Προέδρου και του Προϊσταμένου του τμήματος Προσωπικού;
  4. 4.Πώς ακριβώς συνάδει το αντικείμενο της Υγιεινής Περιβάλλοντος με το αντικείμενο των Επιθεωρήσεων ή των Βιοκτόνων; Κι από τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες γιατί τέτοια προτεραιότητα στο συγκεκριμένο πεδίο δηλ. οι υπόλοιπες υπηρεσιακές ανάγκες έπονται;

            Ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΕΟΦ προβαίνει άμεσα στη δημοσιοποίηση τέτοιων περιστατικών και επιφυλάσσεται για τις επόμενες ενέργειές του.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

 

                 Γιάννης Μαλέμης                                            Χαράλαμπος Κατσούλας

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 2 of 6

Επισκέπτες

We have 8 guests online
RocketTheme Joomla Templates