Νομιμοποίηση παροχής εργασίας στο ΕΟΦ από μη υπαλλήλους ΕΟΦ | Print |

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ

Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός

Τηλ. 2106507200 / Fax. 2106537591

Website : www.eofse.gr

 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it                                                                  Αρ. πρωτ. 59/25-6-2010

 

Προς

Πρόεδρο ΔΣ/ΕΟΦ

Αντιπρόεδρο Α ΔΣ/ΕΟΦ

κο Βασιλάκη

 

Κοινοποίηση

Γ.Γ. ΥΥΚΑ κο Α. Δημόπουλο

Μέλη Συλλόγου ΕΟΦΣΕ

 

Θέμα:  Νομιμοποίηση παροχής εργασίας στον ΕΟΦ από μη υπαλλήλους ΕΟΦ

 

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρία Αντιπρόεδρε,

 Στην από 9-6-2010 επιστολή μας, με αφορμή την επιχειρούμενη από τη Διοίκηση ενίσχυση του προσωπικού του ΕΟΦ μέσω των θυγατρικών του, εκφράσαμε τη συμφωνία μας σχετικά με την αναγκαιότητα της ενέργειας αυτής, τονίζοντας ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει με απόλυτα νόμιμο τρόπο και με την τήρηση όσων προβλέπονται στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και τη σχετική νομοθεσία, ούτως ώστε η θέση και οι αρμοδιότητες κάθε εισερχόμενου υπαλλήλου να είναι σαφώς περιγεγραμμένες και απόλυτα κατοχυρωμένες ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.

Σας αναφέραμε επίσης ότι, επειδή στο παρελθόν έχουμε αντιμετωπίσει «καταλήψεις» θέσεων από τοποθετήσεις υπαλλήλων άλλων φορέων που έγιναν με μικρές ή μεγάλες «παρατυπίες» που όχι μόνο δυσκόλεψαν το έργο συναδέλφων αλλά και έθεσαν σε κίνδυνο το κύρος και την αξιοπιστία του ΕΟΦ, είμαστε αποφασισμένοι να μην αποδεχτούμε στο μέλλον παρόμοια περιστατικά, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον.

Δυστυχώς, δύο εβδομάδες μετά, διαπιστώνουμε ότι το καθεστώς «προφορικών» μετακινήσεων και τοποθετήσεων υπαλλήλων προερχόμενων από άλλους φορείς (ΙΦΕΤ, ΚΕΕΛΠΝΟ) όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά και ενισχύεται : ανάθεση ευαίσθητων θέσεων και καθηκόντων που σχετίζονται με τη διαχείριση απόρρητων θεμάτων (γραμματεία σημαντικών επιτροπών, στοιχεία καταναλώσεων, στοιχεία αδειών κυκλοφορίας, γραμματεία αντιπροέδρου, κ.λπ.) και πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΕΟΦ στους συγκεκριμένους - νομικά μη κατοχυρωμένους για τον ΕΟΦ - υπαλλήλους σύμφωνα με το Δ.Υ. κώδικα, η ύπαρξη των οποίων εντός της υπηρεσίας νομιμοποιείται - τουλάχιστον για την ώρα - με την ιδιότητα του επισκέπτη και μόνο!!!

Δεδομένου ότι πρωταρχικό μέλημα τόσο της Διοίκησης του ΕΟΦ -όπως και κάθε διοίκησης κάθε φορέα- όσο και των υπαλλήλων του είναι η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας του Οργανισμού, ζητάμε την ά μ ε σ η  αποκατάσταση της νομιμότητας με τις όποιες διοικητικές πράξεις είναι απαραίτητες και ταχείες και δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή.

 Επιπλέον καλούμε τα μέλη μας, υπαλλήλους του ΕΟΦ, να μην συναλλάσσονται υπηρεσιακά με τους εργαζόμενους αυτούς, ούτε να παραδίδουν υπηρεσιακά στοιχεία, καθόσον υπάρχει ενδεχόμενο παράβασης του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα με πειθαρχικές συνέπειες.

 Σημειώνουμε ότι ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ με τους εργαζόμενους που έχουν προσέλθει στον ΕΟΦ κατόπιν εντολής των εργοδοτών τους, διότι ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ «ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ», και πιστεύουμε ότι η νομιμοποίηση που ζητούμε αποσκοπεί επιπλέον και στη δική τους εργασιακή προστασία. Με τη νομιμοποίησή τους και την ένταξή τους στο διοικητικό ιστό του ΕΟΦ, είμαστε σίγουροι ότι θα αποκατασταθεί η σημερινή αταξία και παρανομία.

 Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να ζητήσουμε από τους συγκεκριμένους συναδέλφους να μην προσέρχονται πλέον στον ΕΟΦ προς εργασία εφόσον δεν νομιμοποιηθούν προς τούτο.

 Ως συνειδητοί πολίτες, ενδιαφερόμενοι για τον ΕΟΦ και ως έχοντες έννομο συμφέρον (Απόφαση ΣτΕ σχετική), οι εργαζόμενοι του ΕΟΦ θα υπερασπιστούμε τη νομιμότητα και τη διαφάνεια και λυπούμεθα που και η νέα Διοίκηση δεν δείχνει ιδιaίτερο ζήλο προς τούτο.

 

                                                                                                         Το ΔΣ του Συλλόγου