ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνάντησης ΔΣ ΕΟΦΣΕ με τον Πρόεδρο του ΔΣ ΕΟΦ 22.3.2013 | Print |

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ
Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός
Τηλ. 2132040200 / Fax, 2106537591
Website: www.eofse.gr / E-Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνάντησης ΔΣ ΕΟΦΣΕ με τον Πρόεδρο του ΔΣ ΕΟΦ 22.3.2013


Στις 22.3.2013 στο Γραφείο του Πρόεδρου του ΔΣ/ΕΟΦ πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων με τον Πρόεδρο του ΕΟΦ.

1. Το πρώτο ερώτημα από την πλευρά του Συλλόγου ήταν εάν υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα αλλαγής της Διοίκησης. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν είχε αντιρρήσεις για τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, αλλά δεν μπορούσε να είναι Πρόεδρος σε ένα νέο σχήμα Διοικητικού Συμβουλίου με κάποιον που δεν έχει σχέση με το φάρμακο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εξέφρασε την ανησυχία του για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με μέλος της Διοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Διοικητικού και μέλος της Task Force την Παρασκευή 15.3.2013 κατά την οποία συζητήθηκε ένα οργανόγραμμα, χωρίς την παρουσία της επιτροπής αναδιοργάνωσης του ΕΟΦ και στην οποία έγιναν συζητήσεις για ενδεχόμενη μείωση του προσωπικού στο 80% μέχρι το τέλος του 2015 σε σύγκριση με το προσωπικό του 2010. Επίσης στην συγκεκριμένη συνάντηση με την Task Force είχαν εκφραστεί απόψεις περί ενδεχόμενων απολύσεων της κατηγορίας ΥΕ. Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ ανέφερε ότι πρώτη φορά άκουγε για απολύσεις από το ΔΣ του Συλλόγου και δεν μπορούσε να πει τίποτα. Ανέφερε επίσης ότι το ΔΣ του Συλλόγου έχει συκοφαντήσει τη Διοίκηση και δεν θεωρεί σωστό ότι το ΔΣ του Συλλόγου προσπαθεί να «χρεώσει στις προθέσεις» της Διοίκησης και απολύσεις. Υπήρξε έντονη συζήτηση στην οποία αναφέρθηκε η ανησυχία του προσωπικού του ΕΟΦ και ζητήθηκε από τον Πρόεδρο να μην δεχθεί να γίνουν απολύσεις στο ΕΟΦ. Αναφέρθηκαν ακόμη και οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τις μετατάξεις και οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, και δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωσή τους. Το ΔΣ του Συλλόγου έθιξε και άλλα θέματα σχετικά με το οργανόγραμμα και την επιτροπή αναδιοργάνωσης του ΕΟΦ, όπως τη σύνθεση της επιτροπής που δεν περιλάμβανε αντιπροσωπευτικές ειδικότητες, αλλά περιέλαβε πρώην συναδέλφους που έχουν αποχωρήσει και το ότι δεν υπήρξε συνέντευξη της επιτροπής με τη διεύθυνση Οικονομικού. Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ ανέφερε ότι θα ενημερωθεί από τον αντιπρόεδρο Β´ του ΕΟΦ και την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθούν τα θέματα αυτά και θα τεθούν υπόψη της επιτροπής αναδιοργάνωσης του ΕΟΦ.

3. Αναφέρθηκε το θέμα των συναδέλφων στους οποίους το ΙΚΑ κάνει κρατήσεις με το μισθό που είχαν πριν από δύο χρόνια. Ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα κάνει επικοινωνία με τη Διοίκηση του ΙΚΑ προκειμένου να λυθεί το θέμα αυτό που αφορά 34 συναδέλφους.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έθιξε το θέμα συγγενικού προσώπου του Γενικού Επιθεωρητή Υγείας του ΣΕΥΠ η οποία εργαζόταν σε ΝΠΙΔ και συγκεκριμένα στο ΚΕΕΛΠΝΟ και η οποία «διατέθηκε» στον ΕΟΦ. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αφού διατέθηκε άτομο από το ΚΕΕΛΠΝΟ, αυτό έγινε αποδεκτό. Ο τρόπος με τον οποίο έχει προσληφθεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ δεν είναι θέμα που αφορά τη Διοίκηση του ΕΟΦ. Κατά την άποψη του Πρόεδρου όσο διατίθενται άτομα στον ΕΟΦ από άλλες υπηρεσίες τόσο ο ΕΟΦ θα παίρνει αυτά τα άτομα. Τέλος, ανέφερε ότι η διάθεση, όπως η μετάταξη και η απόσπαση είναι νόμιμες διαδικασίες του Δημοσίου τομέα. Το ΔΣ του ΕΟΦ εξέφρασε την άποψη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι σύννομη εφόσον δεν υφίσταται συγκεκριμένη νομική διάταξη και προκάλεσε τον Πρόεδρο να αναφέρει την συγκεκριμένη νομοθεσία σύμφωνα με την οποία έλαβε χώρα η παρούσα «διάθεση». Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ανέφερε ότι το θέμα της φωτογραφικής απόκτησης υπαλλήλου από ΝΠΙΔ οδηγεί σε επικίνδυνες παρενέργειες, όπως για παράδειγμα τη νομιμότητα των υπογραφών της συγκεκριμένης υπαλλήλου σε οποιαδήποτε διοικητική πράξη, έχει δημιουργήσει πολλαπλές αντιδράσεις και στη συνέχεια εξέφρασε την έντονη και κάθετη διαφωνία για το συγκεκριμένο θέμα.

Στη συνάντηση αυτή από το ΔΣ του Συλλόγου συμμετείχαν

Παρόντες
1. Πρόεδρος: Γιάννης Μαλέμης
2. Αντιπρόεδρος: Γιώργος Αϊσλάιτνερ
3. Ταμίας: Νίκος Συκάς
4. Μέλος: Καίτη Γιαννουλάτου
5. Μέλος: Ηλίας Τριανταφυλλόπουλος

Απόντες
6. Γενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Κατσούλας
7. Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Χαράλαμπος Φωσκολάκης

Χολαργός, 28.3.2013