ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ των Εργαζομένων στον ΕΟΦ (ΕΟΦΣΕ) | Print |

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ των Εργαζομένων στον ΕΟΦ (ΕΟΦΣΕ)

Μία μελέτη του ΕΟΦΣΕ

Δεκέμβριος 2009

 

Εισαγωγή

 

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζεται μια μελέτη και στατιστική αποτύπωση στοιχείων που αφορούν στους εργαζόμενους στον ΕΟΦ που είναι όλοι μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων (ΕΟΦΣΕ).

 

Πρόκειται για μία προσπάθεια να αποτυπωθούν γραφικά διάφορα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στα μέλη του Συλλόγου μας (επίπεδο εκπαίδευσης, κλάδος, χρόνος υπηρεσίας κ.λπ.), με σκοπό την απεικόνιση της πραγματικότητας αλλά και τη διαπίστωση των αναγκών του οργανισμού σε έμψυχο δυναμικό τόσο σήμερα όσο και σε μια μελλοντική προοπτική. Το δεδομένο αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στον προγραμματισμό που πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε όχι μόνο να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του, αλλά και να αναπτυχθεί και να επεκταθεί αποτελεσματικά σε νέους τομείς που δημιουργούνται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ.

 

Στατιστικά στοιχεία προσωπικού

 

Ο Σύλλογός μας αριθμεί σήμερα 246 μέλη εν ενεργεία. Μεταξύ των συνταξιούχων μας έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου μέλους σε 3 συναδέλφους που έχουν συνταξιοδοτηθεί.

 

Το πρώτο συμπέρασμα που εξάγεται από τη γραφική αποτύπωση είναι ότι πρόκειται για έναν οργανισμό, με τις γυναίκες να αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία το 73,17% των εργαζομένων (Ν=180 ) (Σχεδιάγραμμα 1).

 

Οι πολλές και ποικίλες ειδικότητες που συνεισφέρουν καθημερινά στο έργο του οργανισμού αναφέρονται στον πίνακα 1 (και στο Σχεδιάγραμμα 4).

 

Η εκπαίδευση των μελών μας εκτείνεται σε όλο το εύρος, από κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων [15,04% (Ν=37) των εργαζομένων] ως την υποχρεωτική εκπαίδευση (5,69%) (Σχεδιάγραμμα 2).

 

Σημειώνεται ότι το σύνολο των Υπαλλήλων που είναι τουλάχιστον Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι το 50,81% του συνόλου (125 υπάλληλοι), ενώ οι μισοί εξ αυτών (62 άτομα, το 25,20% του συνόλου) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού Διπλώματος,.

 

Το 25,2% των Εργαζομένων αποτελούν οι Διοικητικοί Υπάλληλοι, οι οποίοι ανήκουν και στις τρεις κατηγορίες (ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ) εκπαίδευσης ενώ αν προστεθούν και οι Δακτυλογράφοι καθώς και οι Χειριστές Η/Υ (ΔΕ) τότε το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 35%.

 

 

Όσον αφορά το προσωπικό Τεχνικής Υποστήριξης και συγκεκριμένα για τους Επιμελητές (ΥΕ), Τεχνικούς (ΔΕ), Εργοδηγούς (ΤΕ), Τηλεφωνητές (ΥΕ & ΔΕ), Ηλεκτρονικούς (ΤΕ) και Φύλακες (ΥΕ) αποτελούν περίπου το 9,75% των Εργαζομένων.

 

Το Επιστημονικό Προσωπικό πλην των Διοικητικών ΠΕ, περιλαμβάνει τις κάτωθι Ειδικότητες: Φαρμακοποιοί, Χημικοί, Κτηνίατροι, Βιολόγοι, Βιοχημικοί, Ιατροί, Χημικοί Μηχανικοί, Επιστήμης Υπολογιστών και Φυσικοί (όλοι ΠΕ). Αυτοί αποτελούν το 41% των Εργαζομένων. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό (11 άτομα) του Επιστημονικού Προσωπικού (Φαρμακοποιοί και Χημικοί) που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ πρόσφατα, αποτελούν Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) εκ των οποίων η πλειοψηφία τους (7) απασχολούνται με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (τριετία) και, παρόλο που καλύπτουν πάγιες ανάγκες και ο Οργανισμός επενδύει για την εκπαίδευσή τους, δεν έχει εξασφαλιστεί η παραμονή τους στον Οργανισμό μετά την εκπνοή της Σύμβασής τους.

 

Όσον αφορά την κατανομή των Επιστημονικών Ειδικοτήτων,, οι Φαρμακοποιοί αποτελούν περίπου το 60%, ενώ και οι Χημικοί μαζί με του Βιοχημικούς αποτελούν το 30%. Συνολικά, οι Φαρμακοποιοί και οι Χημικοί αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία του Επιστημονικού Προσωπικού και συγκεκριμένα το 90%. Όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες δηλ. Κτηνίατροι, Βιολόγοι, Ιατροί, Χημικοί Μηχανικοί, Επιστήμες Υπολογιστών και Φυσικοί αποτελούν το 10% του Επιστημονικού Προσωπικού.

 

Τέλος, το προσωπικό με Ειδικότητα Εργαστηριακής Κατεύθυνσης και συγκεκριμένα οι ειδικότητες των Τεχνολόγων Εργαστηρίων (ΤΕ) και Παρασκευαστών Εργαστηρίων (ΔΕ) αποτελούν το 12,6% των Εργαζομένων.

 

Οι δυσοίωνες διαπιστώσεις αποτυπώνονται έντονα στο Σχεδιάγραμμα 5, όπου φαίνεται ότι το 1/3 των σημερινών εργαζομένων υπηρετούν πάνω 31 χρόνια, και κατά συνέπεια θα συνταξιοδοτηθούν εντός της επόμενης πενταετίας. Με βάση τα ισχύοντα, μέσα σε 4 χρόνια το αργότερο αναμένεται μείωση των εργαζομένων κατά 30%. Οι ειδικότητες που θα πληγούν ιδιαίτερα είναι οι φαρμακοποιοί, χημικοί, κτηνίατροι και γιατροί (Σχεδιάγραμμα 6).

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

Εργαζόμενοι ανά Κλάδο

 

A/A

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

1

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

57

23,27 %

2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

37

14,69 %

3

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ

28

11,43 %

4

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

22

8,98 %

5

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

20

8,16 %

6

ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ

15

6,12 %

7

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

12

4,90 %

8

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ. ΕΡΓΑΣΤΗΡ.

11

4,49 %

9

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

7

2,86 %

10

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

6

2,45 %

11

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

5

2,04 %

12

ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

3

1,22 %

13

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

3

1,22 %

14

ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ

3

1,22 %

15

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2

0,82 %

16

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ

2

0,82 %

17

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

2

0,82 %

19

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

2

0,82 %

18

ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ

2

0,82 %

20

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

0,41 %

21

ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ

1

0,41 %

22

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

0,41 %

23

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

1

0,41 %

24

ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

1

0,41 %

25

ΥΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

1

0,41 %

26

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

1

0,41 %

 

ΣΥΝΟΛΟ

246

 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-1

sxediagrama1

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-2

 

sxediagrama2

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-3

sxediagrama3

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-4

sxediagrama4

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-5

sxediagrama5

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-6

Εργαζόμενοι ανά κλάδο και χρόνια υπηρεσίας

Επιστημονικοί Κλάδοι - Σύνολο εργαζομένων 125


sxediagrama6

sxediagrama6a

sxediagrama6b

sxediagrama6c

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-7

sxediagrama7

sxediagrama7b


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-8

sxediagrama8
sxediagrama8a
sxediagrama8b

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-9

sxediagrama9