ΙΦΕΤ | Print |

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ

Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός

Τηλ. 2106507200 / Fax. 2106549591

Website: www.eofse.gr

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Αρ. Πρωτ.   8/8-2-2011

ΠΡΟΣ

  • Υπουργό ΥΚΑ κο Λοβέρδο
  • Υφυπουργό ΥΚΑ κο Τιμοσίδη
  • Γ.Γ. ΥΥΚΑ κο Δημόπουλο
  • Πρόεδρο ΕΟΦ κο Τούντα
  • Αντιπρόεδρο Α' ΕΟΦ κα Σκουρολιάκου
  • Αντιπρόεδρο Β' ΕΟΦ κο Βασιλάκη

 

Θέμα : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  Ι.Φ.Ε.Τ

 

Κύριοι,

Από τη Διοίκηση του ΕΟΦ πληροφορηθήκαμε, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, το πρώτο αίτημα της νέας διοίκησης του ΙΦΕΤ για αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου κατά 25 εκατομμύρια €, με την αποκλειστική χρηματοδότηση του ΕΟΦ, αφού είναι ο μοναδικός του μέτοχος. Σε νεώτερη πληροφόρηση, το ποσό κατέβηκε στα 10 εκατομμύρια €.

Ομολογούμε ότι μας είναι αδύνατο να κατανοήσουμε, με βάση τα όσα συμβαίνουν στο προσκήνιο του καθημερινού υπηρεσιακού μας βίου, την τεράστια απόσταση μεταξύ της πρώτης εξαγγελίας της κυβέρνησης αυτής για την απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους του ΙΦΕΤ από τον ΕΟΦ και το σημερινό αίτημα του ΙΦΕΤ για εδραίωση της ύπαρξής του και συνέχιση της αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας δραστηριότητάς του, με τρόπο μάλιστα που θέτει σε κίνδυνο την απρόσκοπτη χρηματοδότηση κι επομένως τη βιωσιμότητα του ΕΟΦ, όπως εξηγούμε στη συνέχεια.

Η χρηματοδότηση του ΙΦΕΤ από τον ΕΟΦ είναι φαινόμενο επαναλαμβανόμενο από ιδρύσεως της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας, της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (το 1983), της ΦΑΡΜΕΤΡΙΚΑ και τώρα του ΙΦΕΤ (από το 1991, όταν όλες οι προηγούμενες εταιρείες ενσωματώθηκαν σε αυτό) ως σήμερα, με ποικίλα προσχήματα και τρόπους, πάντοτε με στόχο την κάλυψη των χρεών που προκύπτουν από τη ζημιογόνο λειτουργία του. Υπό το πρόσχημα της ανάγκης διατήρησης της εισαγωγικής δραστηριότητας για την κάλυψη των έκτακτων - το τονίζουμε- αναγκών, το ΙΦΕΤ συνέχισε και συνεχίζει να λειτουργεί με τρόπο αδιαφανή,  με όρους ιδιαίτερα ευνοϊκούς και καθόλου ανταγωνιστικούς προς τις υπόλοιπες φαρμακαποθήκες - αφού απολαμβάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης - και απασχολώντας αριθμό ατόμων πολλαπλάσιο από αυτόν που απασχολούν οι πλέον κερδοφόρες ιδιωτικές ή συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες της ελληνικής επικράτειας. Επιπλέον, εξαιτίας του απόλυτα αδιαφανούς τρόπου λειτουργίας του, δεν είναι κανείς βέβαιος ότι η τιμή στην οποία πληρώνει τα εισαγόμενα από το ΙΦΕΤ φάρμακα το δημόσιο ή ο πολίτης είναι πράγματι η συμφερότερη που θα μπορούσε να επιτύχει.

Ως Σύλλογος Εργαζομένων στον ΕΟΦ δεν αντιταχθήκαμε μέχρι τώρα στις έμμεσες αυτές ενισχύσεις -μέσω ΥΥΚΑ - καθόσον δεν είχαμε πληροφόρηση τι συνέβαινε ακριβώς με το ΙΦΕΤ. Με την πάροδο του χρόνου και την αδιάκοπη επανάληψη του φαινομένου,  εκφράζουμε πλέον ανοιχτά τις ισχυρές επιφυλάξεις μας για το νόημα της διατήρησης του ΙΦΕΤ με ατέρμονες χρηματοδοτήσεις με χρήμα των Ελλήνων Φορολογουμένων που καταλήγουν στο κενό και διογκώνουν το Δημόσιο Χρέος. Γι' αυτό το λόγο ακούσαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την εξαγγελία της κυβέρνησης για απορρόφησή του από τον ΕΟΦ, σε μια εποχή μάλιστα που το προσωπικό του ΕΟΦ μειώνεται με γοργούς ρυθμούς λόγω της γνωστής συγκυρίας περιορισμού των προσλήψεων στο Δημόσιο. Αντί αυτού, την εξαγγελία ακολούθησε πολύμηνη σιγή, στη συνέχεια ακόμη μία ενίσχυση του ΙΦΕΤ με 4,5 εκατ. € από τον ΕΟΦ - μετά τα 13 εκατ. που δόθηκαν το 2009 -  και τώρα η απαίτηση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς καμία απολύτως αιτιολόγηση πέρα του γνωστού ότι «τελείωσαν τα λεφτά μας» !

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες μας, στο ΙΦΕΤ μόλις πρόσφατα καταβλήθηκαν, όπως και σε όλους τους προμηθευτές των Νοσοκομείων, Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου για όλες τις σχετικές οφειλές. Παρόλα αυτά, το ΙΦΕΤ, δια της νέας του Διοίκησης έρχεται και ζητά, απόλυτα αναιτιολόγητα και πιεστικά, σε αντίθεση προς κάθε νομική και ηθική άποψη διατυπωμένη επίσημα, να «βουτήξει» ακόμα μια φορά, ζεστό Δημόσιο Χρήμα.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στον ΕΟΦ δηλώνουμε ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι στο ενδεχόμενο αυτό. Τα όποια οικονομικά του ΕΟΦ οφείλονται στην ύπαρξη ιδίων πόρων που προέρχονται αποκλειστικά από τα παράβολα που καταβάλλουν οι φαρμακευτικές εταιρίες για τον έλεγχο των αιτημάτων τους από τον ΕΟΦ, όπως συμβαίνει σε όλους τους ομολόγους οργανισμούς στην ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου. Τα παράβολα αυτά έχουν αυστηρά ανταποδοτικό χαρακτήρα, ο οποίος μάλιστα επιβεβαιώθηκε και με την τελευταία απόφαση του ΣτΕ του 2008, μετά από προσφυγή της φαρμακοβιομηχανίας κατά της τελευταίας αύξησης των παραβόλων το 2006. Συνεπώς, η χρησιμοποίηση των εσόδων του ΕΟΦ για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την βελτίωση των υπηρεσιών του προς αυτούς που τα καταβάλλουν θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη των εσόδων αυτών. Είναι αυτονόητο ότι στη δημοσιονομική συγκυρία που ζούμε, η αμφισβήτηση του ανταποδοτικού χαρακτήρα και η επακόλουθη ζημία που θα επιφέρει η πιθανή κατάργηση των παραβόλων θα καταδίκαζε τον ΕΟΦ και τα αντίστοιχα έσοδα του Δημοσίου σε μαρασμό και εξαφάνιση, προσφέροντας έτσι χείριστη υπηρεσία στη δημόσια υγεία και στα δημόσια οικονομικά. Όσον αφορά στο θέμα της κάλυψης των ελλείψεων με έκτακτες εισαγωγές ή άλλες ενέργειες, τούτο αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΟΦ από το 1983 και ο Οργανισμός έχει αποδείξει ότι το έχει χειριστεί διαχρονικά επιτυχώς. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 1316/83 το έργο της έκτακτης εισαγωγής μπορεί να αναθέσει ο ΕΟΦ σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (και όχι μόνο και αποκλειστικά στο ΙΦΕΤ, όπως ενδεχομένως καλλιεργείται ως αντίληψη).

Κύριοι,

Ζητούμε να γίνει άμεσα από τον ΕΟΦ, ο οποίος είναι ο κύριος μέτοχος, ενδελεχής έλεγχος της οικονομικής κατάστασης του ΙΦΕΤ και της οικονομικής του διαχείρισης προκειμένου να διαπιστωθεί που έχουν ξοδευτεί όλα αυτά τα χρήματα που έδωσε ο ΕΟΦ και διακινεί το ΙΦΕΤ. Να εξετασθούν όλες οι συναλλαγές του και το πόρισμα να δημοσιοποιηθεί τάχιστα.

Ζητούμε να γίνουν άμεσα ενέργειες του ΕΟΦ, προκειμένου να διερευνηθούν οι συμφερότεροι τρόποι κάλυψης των αναγκών της Δημόσιας Υγείας, με χαμηλότερο κόστος για τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μέσα από επικοινωνίες και συνεργασίες με Συνεταιριστικές Φαρμακαποθήκες και Φαρμακευτικές Εταιρείες, στα πλαίσια του άρθρου 29 του Ν. 1316/83 . Οι εργαζόμενοι στον ΕΟΦ θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προς τούτο.

Ζητούμε να μελετηθεί το θέμα της συνέχισης ή όχι της λειτουργίας του ΙΦΕΤ, αφού πρώτα ληφθούν όψιν τα αποτελέσματα των δύο προηγουμένων σημείων. Η όποια πολιτική απόφαση επ' αυτού, θα πρέπει να ληφθεί αιτιολογημένα βάσει των ανωτέρω.

Δηλώνουμε ότι δεν εξαπολύουμε εναντίον των εργαζομένων στο ΙΦΕΤ μομφή. Επιπλέον, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για τη μη απόλυσή τους.

ΟΜΩΣδηλώνουμε απολύτως αντίθετοι στο ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΙΦΕΤ, απόφαση που εάν ληφθεί θα είναι ενάντια σε κάθε νομιμότητα και σε κάθε κυβερνητική εξαγγελία για εξυγίανση και διακοπή της κατασπατάλησης. Μια τέτοια τοποθέτηση των χρημάτων του ΕΟΦ δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα κι επομένως στρέφεται εναντίον του ΕΟΦ.

Ευχόμαστε το «πάρτυ» εις βάρος των δημοσίων οικονομικών και της δημόσιας υγείας - κάθε «πάρτυ»- να έχει πράγματι τελειώσει. Πάντως ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΤΥ, στην περίπτωση που κάποιοι επιθυμούν να συνεχιστεί, θα το σταματήσουμε εμείς με όλες μας τις δυνάμεις.

 

Κύριε Υπουργέ,

Σε αυτήν την κρίσιμη για το μέλλον του ΕΟΦ φάση, ζητούμε να μας ακούσετε, να ακούσετε τις προτάσεις μας, τις επιφυλάξεις μας, τις ανησυχίες μας και όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν. Παρακαλούμε ορίστε μας μια συνάντηση το συντομότερο δυνατόν και είμαστε σίγουροι ότι θα σας διαφωτίσουμε προκειμένου να προβείτε στη λήψη της άριστης απόφασης για το θέμα.

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ