Ο Σύλλογος των Εργαζομένων ΕΟΦ  σας καλωσορίζει  στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του.
Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας, μέσα από τον οποίο η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων των εργαζομένων με τα συνδικαλιστικά τους όργανα, αλλά και μεταξύ τους είναι πιο άμεση και αμφίδρομη.Επιπλέον, μέσα από την ιστοσελίδα ΕΟΦΣΕ, παρέχεται  η δυνατότητα πληροφόρησης σε θέματα  πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος.Σε αυτό το ηλεκτρονικό ταξίδι της πληροφόρησης, η άποψη όλων των εργαζομένων μέσω του «Ελεύθερου Βήματος» της ιστοσελίδας ΕΟΦΣΕ είναι ευπρόσδεκτη και ιδιαίτερα σημαντική για την γόνιμη επικοινωνία μας, γεγονός που αποτελεί τον κύριο στόχο μας.Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του συλλόγου μας. Η γνώμη σας και η άποψή σας, εφόσον επιθυμείτε να μας τις στείλετε, είναι πολύτιμες για όλους μας

 

 


 

eofse_pano

 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Φ. PDF  | Print |  E-mail

Website: www.eofse.gr/ E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χολαργός, 13.04.2022
ΑΠ: 42

Προς Πρωθυπουργό
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Φ.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Σε συνέχεια της υπ'αριθμόν πρωτοκόλλου 309/14-10-2021 επιστολής, που σας είχαμε αποστείλει στις 18-10-2021 (εσωτ. πρωτ. ΓΓΠρωθυπουργού 7708/18-10- 2021), με επισήμανση των δίκαιων και ευλόγων_αιτημάτων των εργαζομένων του Ε.Ο.Φ., επανερχόμαστε σήμερα με την παρούσα επιστολή, προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε ένα άκρως κατεπείγον και φλέγον ζήτημα που μας απασχολεί και αφορά στο σύνολο των παραβάσεων και ελλείψεων, που καταγράφονται στο από 2/2/2022 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) του Ε.Ο.Φ. (συνημμένο έγγραφο υπ'αριθμόν πρωτοκόλλου 18.334/21-2-2022), από το οποίο προκύπτουν οι σοβαρές ελλείψεις, που υφίστανται στον Ε.Ο.Φ. και οι συνέπειες των οποίων εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Για τις ελλείψεις αυτές η παρούσα Διοίκηση, κατά την ήδη τριετή της θητεία-εκ της ενημέρωσης που μας επιτρέπεται να έχουμε- δεν έχει καν εκπονήσει ένα ορθολογικό και αποτελεσματικό πλάνο επίλυσης αυτών και δυστυχώς δεν διαφαίνεται στο εγγύς μέλλον ούτε η διάθεση ούτε και η

-

βούληση εκ μέρους της Διοίκησης του ΕΟΦ επίλυσης των προβλημάτων αυτών.
Τόσο η Διοίκηση του ΕΟΦ όσο και ο καθ'ύλην αρμόδιος Υπουργός Υγείας έχουν την ηθική και αναμφιβόλως τη νομική ευθύνη να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του Οργανισμού, ώστε να είναι άπαντες ανά πάσα στιγμή ασφαλείς.
Πώς άλλωστε είναι δυνατόν ο Ε.Ο.Φ. να δύναται να επιτελέσει τον κυρίαρχο στόχο του που είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και να θεωρείται ότι είναι αξιόπιστος και αποτελεσματικός σε αυτό, εάν πρωτίστως δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει ποιοτικές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους του, όπως αυτές ορίζονται από τη σχετική Νομοθεσία για την προστασία της Ασφάλειας και της Υγείας τους.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την έντονη διαμαρτυρία μας για την έως τώρα
αδιαφορία όλων των υπευθύνων εμπλεκομένων φορέων.

Ο Ε.Ο.Φ. θα έπρεπε λόγω και του θεσμικού του ρόλου και της κυρίαρχης αποστολής του που είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας, να αποτελεί Πανελλαδικό Πρότυπο Πρόληψης της μη έκθεσης των εργαζομένων του σε κινδύνους με στόχο την αποφυγή σοβαρών άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων στην υγεία τους και διασφάλισης της απαρέγκλιτης τήρησης και εφαρμογής των προβλεπομένων Μέτρων Ασφάλειας και Υγείας.

Με τη συνέχιση όμως της υφισταμένης καταστάσεως, θεωρούμε ότι απαξιώνεται ο ίδιος ο Οργανισμός, η φύση και υπόστασή του και κατ' επέκταση η εργασία των εργαζομένων αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Ο ΕΟΦ είναι ένας Δημόσιος Οργανισμός, που έχει οικονομική αυτοδυναμία και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αντιθέτως, μάλιστα, τον ενισχύει σημαντικά ετησίως, ως εκ τούτου είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να εμφανίζει ελλείψεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.
Επειδή είναι προφανές ότι τόσο ο Πρόεδρος του ΕΟΦ όσο και ο Υπουργός Υγείας αρνούνται- ως φαίνεται εκ του αποτελέσματος- να ασχοληθούν επί της ουσίας με τα πάγια και καθ'όλα δίκαια αιτήματά μας και την επίλυσή τους, εξ αυτού του λόγου αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε σ'εσάς, μην έχοντας άλλη λύση και διέξοδο.

Ως εκ τούτου σας απευθύνουμε έκκληση να αναλάβετε εκείνες τις πρωτοβουλίες, προκειμένου να συμφωνηθεί άμεσα ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα επίλυσης των οξυμένων προβλημάτων, τα οποία και εκθέτουμε με τα συνημμένα έγγραφα και άπτονται της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων στον ΕΟΦ, ώστε να επανέλθει η απαιτούμενη εργασιακή ειρήνη και ηρεμία στο προσωπικό με εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας, απόλυτα εναρμονισμένων με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια και ο ΕΟΦ ν' αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις των καιρών μας.

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

1).- Το πρακτικό της από 2/2/2022 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) του Ε.Ο.Φ. (αριθμός πρωτοκόλλου 18.334/21-2-2022 έγγραφο ΕΟΦ).
2).- Η υπ'αριθμόν πρωτοκόλλου 39/7-4-2022 επιστολή του ΕΟΦΣΕ προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ κ Δημήτριο Φιλίππου και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΟΦ 36577/7-4-2022).
3).-Η υπ'αριθμόν πρωτοκόλλου 41/8-4-2022 επιστολή του ΕΟΦΣΕ προς τον Υπουργό Υγείας κ Αθανάσιο Πλεύρη (αριθμός πρωτοκόλλου 1447/8-4-2022 Γραφείο Υπουργού).
4).- Η υπ'αριθμόν πρωτοκόλλου 309/14-10-2021 επιστολή του ΕΟΦΣΕ προς τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού (αριθμός πρωτοκόλλου 7708/18-10-2021).

Με Τιμή

Εκ του ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ

Η Γεν.. ας
Ε. Αγ'U"v λου

 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝJ1Ν ΤΟΥ Ε.Ο.Φ. PDF  | Print |  E-mail

 

 

 

 


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ο.Φ.

Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός

Τηλ.: 2132040200

Website: www.eofse.gr/ E-mail: eofse@eof.gr

 

Χολαργός, 07/04/2022

Αρ. Πρωτ.: 39

 

 

 

Προς τη Διοίκηση του Ε.Ο.Φ. Υπ'όψιν: Προέδρου κ. Δημητρίου Φιλίππου Αντιπροέδρου Β• κ. Κωνσταντίνο Γκάσιο

 

Κοινοποίηση στα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝJ ΤΟΥ Ε.Ο.Φ.

 

 

1.- Η επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας και προόδου σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη κοινωνία, ενώ παράλληλα συμβάλλει καθοριστικά στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, μέσω της διασφάλισης της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία, ειδικότερα όταν πρόκειται για τον Ε.Ο.Φ., τον μοναδικό θεσμικό φορέα των φαρμάκων της Ελληνικής Επικράτειας, του οποίου ο κυρίαρχος στόχος είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω του ελέγχου των φαρμάκων και των πάσης φύσεως σκευασμάτων.

 

Μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της μείωσης του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και της καλλιέργειας και προαγωγής νοοτροπίας πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, δύναται ο Ε.Ο.Φ. να αποτελέσει έναν ξεχωριστό αναβαθμισμένο θεσμικό παράγοντα, εφάμιλλο του ΕΜΑ (European Medicines Agency) και του FDA (United States Food and Drug Administration), ως προς τον τρόπο της οργανωτικής του δομής και της καθημερινής του λειτουργίας και πρότυπο για τους άλλους φορείς του Δημοσίου ως προς την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία τους.

 

2.- Σας είναι γνωστό ότι για τα θέματα της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής και της πλημμελούς τήρησης της κείμενης νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας του ΕΟΦ, έχουμε ενημερώσει και τον Υπουργό κ. Αθανάσιο Πλεύρη τόσο με τις από 30-9-2021 και 7-10-2021 επιστολές μας, όσο και κατά την διάρκεια της συνάντησης, που είχαμε μαζί του στις 20 Οκτωβρίου 2021 στα γραφεία του Ε.Ο.Φ..

 

Ως όμως είναι εύλογο, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, ως προς όλες τις πτυχές της και η τήρηση της Νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια εργασίας στους χώρους του Ε.Ο.Φ., είναι πρώτιστα δική σας αποκλειστική αρμοδιότl)τα


 

 

 

 

και ευθύνη, καθώς είστε ο καθ'ύλην αρμόδιος («αρχή ευθύνης του εργοδότη»), υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Ε.Ο.Φ. με εκτελεστικές αρμοδιότητες, με ό,τι συνεπάγεται και σημαίνει αυτό στην περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων διατάξεων του Νόμου.

 

Ο Ε.Ο.Φ. θα έπρεπε λόγω και του θεσμικού του ρόλου και της κυρίαρχης αποστολής του, που είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας, να αποτελεί Πανελλαδικό Πρότυπο Πρόληψης της μη έκθεσης των εργαζομένων του σε κινδύνους με στόχο την αποφυγή σοβαρών άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων στη ζωή τους και διασφάλισης της απαρέγκλιτης τήρησης και εφαρμογής των προβλεπομένων μέτρων ασφάλειας και υγείας.

 

Η επίτευξη του στόχου αυτού, βεβαίως, απαιτεί επίσης τη δέσμευση όλων ημών των εργαζομένων ως προς τις βασικές αρχές της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

 

3.- Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, το Σωματείο των εργαζομένων σας τονίζει ότι οφείλετε να επιλύσετε άμεσα το σύνολο των παραβάσεων και ελλείψεων που καταγράφονται στο από 2/2/2022 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) του Ε.Ο.Φ. (βλ συνημμένο έγγραφο υπ'αριθμόν πρωτοκόλλου 18334/21-2-2022), το οποίο στο σύνολό του διαπνέεται από την ανάδειξη των σοβαρών ελλείψεων που υφίστανται στον Ε.Ο.Φ. άρρηκτα, δυστυχώς, συνδεδεμένων, σύμφωνα με τα αναφερθέντα σε αυτό, είτε με την παντελή άγνοια των εκπροσώπων της Διοίκησης, είτε με την έλλειψη ενημέρωσής τους για τα θέματα αυτά, είτε ακόμη με την αδικαιολόγητη κωλυσιεργία της Διοίκησης παρά την ενημέρωσή της και τις υποδείξεις που εγένοντο σε αυτήν από τους αρμοδίους.

 

4.- Ως εκ τούτου καλείσθε άμεσα να επιλύσετε, κατά προτεραιότητα, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

 

4.1.-  Την ΑΜΕΣΗ αποκατάσταση της λειτουργίας του κεντρικού συστήματος κλιματισμού των χώρων εργασίας του Ε.Ο.Φ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εδώ και (2) δύο έτη οι εργαζόμενοι βιώνουν, κατά τους θερινούς μήνες, συνθήκες λίαν επιεικώς χαρακτηριζόμενες ως απαράδεκτες, που αναμφίβολα θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα. Γνωρίζετε το πρόβλημα του συστήματος ψύξης από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων σας και εντούτοις φτάσαμε πάλι προ των πυλών του θέρους (ήδη διανύουμε τον Απρίλιο), χωρίς καν να έχετε εκπονήσει ένα στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Έχετε καθήκον να εξεύpετε την πλέον προσήκουσα και άμεση οριστική λύση του προβλήματος, που να προσιδιάζει στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Φ. και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, ώστε να μην κληθούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι εργαζόμενοι να εργαστούν κάτω από ακατάλληλες και απάνθρωπες συνθήκες εντελώς ανυπεράσπιστοι στις υψηλές θερμοκρασίες (θέμα 14° του από 2/2/2022 πρακτικού της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) του Ε.Ο.Φ).


 

 

 


Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι δεδομένου, α.- ο Ε.Ο.Φ. δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, η οποία να μπορεί να επιτελέσει το έργο μετά μελέτης νέας ψυκτικής εγκατάστασης και β.- η σύναψη σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με ανάδοχο εταιρεία και στην πορεία προγραμματική σύμβαση για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, όπως ορίζει το άρθρο 44 και 52 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», αποτελεί εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως για την πορεία της ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης του υπάρχοντος δικτύου της ψύξης και σε περίπτωση, που αυτό δεν είναι εφικτό, :ru; εναλλακτικές προτάσεις που θα εφαρμόσει η Διοίκηση προκειμένου όλα τα στελέχη του Οργανισμού να εργάζονται σε ανθρώπινες συνθήκες.

 

 

4.2.  Να προβείτε ΑΜΕΣΑ στην ουσιαστική συντήρηση και αποκατάσταση της κακής λειτουργίας των εργαστηριακών απαγωγών των Τμημάτων Δ/νσης Εργαστηρίων, καθώς η υπάρχουσα κατάσταση ενέχει υπαρκτούς και διαρκείς κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων, λόγω απουσίας αφ'ενός μεν μέτρων πρόληψης και αποφυγής έκθεσης σε κίνδυνο και αφετέρου απουσίας περιοδικών ελέγχων (θέμα 8° του από 2/2/2022 πρακτικού της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) του Ε.Ο.Φ).

 

4.3.   Συναφές με το προηγούμενο πρόβλημα είναι τα προβλήματα υγείας που προκαλούνται στους υπαλλήλους του Γραφείου Διοικητικής Μέριμνας Εργαστηρίων από την ύπαρξη δυσοσμιών κατά τη λειτουργία κλιβάνων παρακειμένου Εργαστηρίου, λόγω είτε πιθανής κακοτεχνίας είτε μη λειτουργίας αναγκαίων υποδομών (π.χ. συστήματος απαγωγής καυσαερίων) στο χώρο των κλιβάνων. Το αξιοπερίεργο είναι ότι μολονότι οι καθ'ύλην αρμόδιοι εκπρόσωποι της Διοίκησης ενημερώθηκαν για το εν λόγω πρόβλημα από τον Τεχνικό Ασφαλείας, δυστυχώς ουδέν έχουν πράξει μέχρι σήμερα (θέμα 3° του από 2/2/2022 πρακτικού της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) του Ε.Ο.Φ.).

 

4.4.    Χρήζουν άμεσης συντήρησης ή αντικατάστασης τα μοτέρ (ανεμιστήρων) απαγωγής διαφυγόντων ατμών στα ερμάρια των χημικών αντιδραστηρίων των Τμημάτων της Δ/νσης Εργαστηρίων. Για το θέμα αυτό η εκπρόσωπος της Διοίκησης δήλωσε, για μια ακόμη φορά, ότι είτε δεν ήταν ενήμερη για την ενσωμάτωση του θέματος στην ατζέντα της συνεδρίασης (θέμα 9° του από 2/2/2022 πρακτικού της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) του Ε.Ο.Φ).

 

4.5.  Οφείλετε να εξεύρετε λύση για τους εργαζόμενουζι που απασχολούνται σε χώρο του Ε.Ο.Φ. εκτός των κτιριακών του εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα σε χώρο

«CONTAINER» στον προαύλιο χώρο του Ε.Ο.Φ., καθώς οι συνθήκες εργασίας του είναι απαράδεκτες, δεδομένης της έλλειψης στεγανότητας της οροφής του χώρου κατά τις περιόδους των βροχοπτώσεων με συνέπεια την εισροή υδάτων στο χώρο εργασίας του, πέραν βεβαίως του πολεοδομικού προβλήματος που υφίσταται λόγω μη τακτοποίησης του εν λόγω χώρου (θέμα 10° του από 2/2/2022 πρακτικού της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) του Ε.Ο.Φ).


 

 

 

5.- Ως γίνεται αντιληπτό, τα ανωτέρω εκτεθέντα με ευσύνοπτο τρόπο, προβλήματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του Ε.Ο.Φ. και την ποιότητα των συνθηκών εργασίας τους, δεν είναι τα μοναδικά και δεν είναι τα μόνα χρονίζοντα στον Οργανισμό, Αυτό το οποίο μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι το γεγονός ότι μολονότι είστε Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. από το έτος 2019, δεν έχετε μέχρι σήμερα σταχυολογήσει το σύνολο των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός, ώστε να έχει τεθεί η βάση άμεσης, ριζικής και οριστικής επίλυσης, έστω κάποιων εκ των ανωτέρω, τα οποία τονίζουμε για μια ακόμη φορά, ότι χρονίζουν πριν ακόμη και από την έλευσή σας και την ανάθεση των καθηκόντων σας.

 

Έχετε την ηθική και αναμφιβόλως τη νομική ευθύνη να διασφαλίσετε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του Ε.O.Φ., καθώς και οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου εισέρχεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού, ώστε να είναι άπαντες ανά πάσα στιγμή ασφαλείς. Πώς άλλωστε είναι δυνατόν ο Ε.Ο.Φ. να δύναται να επιτελέσει τον κυρίαρχο στόχο του που είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και να θεωρείται ότι είναι αποτελεσματικός σε αυτό, εάν πρωτίστως δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει ποιοτικές συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους του, που βασίζονται στην προστασία της ασφάλειας και της υγείας τους;

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ως Πρόεδρος του Ε.O.Φ., οφείλετε να εφαρμόσετε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας με βάση τις υποδείξεις των αρμοδίων προσώπων και φορέων λαμβάνοντας υπ'όψιν τις προβλέψεις και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ΥΑΕ και να μην αρκείστε σε ήσσονος σημασίας έργα αισθητικής και εξωραϊσμού των εξωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ε.Ο.Φ., τα οποία θα ήταν βεβαίως ευπρόσδεκτα αν είχατε πρωτίστως φροντίσει για τα κυρίαρχα δικαιώματα των εργαζομένων που είναι η ΠΡΟΠΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ και οι ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα σταματήσουμε να αξιώνουμε δυναμικά και με κάθε νόμιμο μέσο την προστασία των εργαζομένων του Ε.Ο.Φ., καθώς και ασφαλείς - ανθρώπινες συνθήκες εργασίας,

 

 

ΖΗΤΟΥΜΕ

 

 

Να μας ορίσετε ΑΜΕΣΑ ημέρα και ώρα συνάντησης μαζί σας, ώστε να προσδιοριστεί από κοινού το χρονοδιάγραμμα και η στρατηγική επίλυσης των ανωτέρω εκτεθέντων προβλημάτων του Ε.Ο.Φ. για να δύνανται επιτέλους οι εργαζόμενοι να νιώθουν ότι εργάζονται σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ο Ε.Ο.Φ. να λάβει το κύρος και την αξιοπιστία που του αρμόζει.


 

 

 


Επισυναπτόμενο έγγραφο:

 

Το από 2/2/2022 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.) του Ε.O.Φ. (υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 18.334/21-2-2022 έγγραφο).

 

 

 

 

 

Με Τιμή

 

Εκ του ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ

 

 

 

 

 

Η Γεν. Γραμματέας

 

 

.':-

,.

 

/.',,

"

·


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.) PDF  | Print |  E-mail

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ.)

 

Σε συνέχεια της εποικοδομητικής συνάντησης που είχατε με το Σύλλογό μας στις 20-10-

2021, κατά την οποία υπήρξαν δεσμεύσεις εκ μέρους σας για την επίλυση των βασικών

προβλημάτων μας, που χρήζουν άμεσης λύσης, όπως άλλωστε και εσείς διαπιστc.i)σατε,

επανερχόμαστε μετά τις αρχαιρεσίες που είχαμε στις 1-11-2021, ζητώντας εκ νέου

συνάντηση μαζί σας με γvόψονα τις κατευΟυvτήρες αρχές και προτεραιότητες που

ετέθησαν από κοινού στη συνά.ντηση εκείνη. ώστε να οριστεί εκ μέρους σας ο χρονικός

ορίζοντας, ο τρόπος και η ακριβής διαδικασία επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων μας.

Γνωρίζουμε την αφοσίωση, την προσήλωση κω την ευαισθησία σας για τον Τομέα της

Υγείας, για το λόγο αυτό επανερχόμαστε, ευσύνοπτα στα καίρια ζητήματα που χρήζουν

ουσιαστικής και άμεσης μεταρρίθμισης εκ μέρους σας.

 

Στην προσπάθειά μας αυτή, κατά την οποία είμαστε βέβαιοι ότι Θα έχουμε την αμέριστη

συνδρομή και συμπαράστασή σας, σας επισημαίνουμε εκ νέου ότι το σύνολο των παγίων

αιτημάτων μας είναι ίσης αξίας, σημασίας, βαρήτητας και προτεραιότητας.

Ευσύνοπτα, λοιπόν, σας υπενθυμίζουμε, όπως είχαμε συζητήσει και στις 20-10-2021 ότι

τα φλέγοντα ζητήματα, που χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετόπισης και

μεταρρύθμισης εκ μέρους σας είναι τα ακόλουθα:

1.- Η στελέχωση του Ε.O.Φ. με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό καθώς και η

ολοκλήρωση του Οργανογράμματος. Εκφράζουμε το φόβο μας για την μελλοντική

αποτελεσματικ1Ί λειτουργία του Οργανισμού, δεδομένου ότι οι εξελίξεις μας

προλαβαίνουν κι εμείς εξακολουΟούμε να λειτουργούμε με ένα απαρχαιωμένο και

ξεπερασμf:νο -σε πολλά σημεία- Οργανόγραμμα, το οποίο δεν επιτρέπει να καλύψουμε

τις αυξημένες μας αvάγκες μας σε μόνιμο, επιστημονικό προσωπικό, να εναρμονιστούμε

με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και να παρέχουμε ποιοτικότερες και

αποτελεσματικότερες υπηρεσίες.

2.- Είναι γνωστό στις εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας το πάγιο και χρονίζον

αίτημα των εργαζομένωv του ΕΟΦ περί μισθολογική εξομοίωσης (καταβολή

υπερβάλλουσας μείωσης-προσωπική διαφορά). μεταξή τών παλαιών και νέων μονίμων

υπαλλήλων, οι οποίοι τοποθετήθηκαν μετό. την 01.11.2011 στον Οργανισμό και δεν

λαμβάνουν τον ίδιο μισθό για ίδια εργασία, ενώ έχουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά

προσόντα. Το ζήτημα δύναται να λυθεί από εσάς, μέσω κατάθεσης σχετικής νομοθετικής

ρύθμισης, ώστε επιτέλους να επέλθει εργασιακή ειρήνη μεταξή των υπαλλήλων. Με την

υπάρχουσα ρύθμιση είναι προφανές ότι δεν εξομοιώνονται μισθολογικά οι υπάλληλοι του

ΕΟΦ, καθώς για «νέους» συναδέλφους, μεταταχθέντες ή νεοπροσληφθέντες (μετά το

έτος 2011 ), οι οποίοι μπορεί να έχουν και υπέρτερα τυπικά προσόντα, δεν προβλέπεται η

καταβολή υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) με συνέπεια την ανισότητα

των μισθολογικών απολαβών των υπαλλιΊλων του Οργανισμού με τις γνωστές συνέπειες

(βλ συνημμένα προγενέστερα έγγραφα του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΟΦ

αποσταλέντα στον προηγούμενο Υπουργό με ημερομηνίες 5-2-2020, 242/23-3-2021 και

250/29-6-2021).

3.- Στο σημείο αυτό σας εκφράζουμε την αγωνία μας για το μέλλον του επικουρικού

προσωπικού μας, του οποίου οι συμβάσεις λήγουν στις 31.12.2022. Κατανοούμε ότι το

θέμα της παραμονής των επικουρικcί)ν αφορά στο σύνολο των Οργανισμών της εποπτείας

σας, ωστόσο για εμάς παραμένουν πολύτιμοι, δεδομένου ότι παρέχουν υπηρεσίες μετά

από συνεχή εκπαίδευση και διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία η οποία για ορισμένους

ξεπερνά τα 3,5 χρόνια. Θα μπορούσε να υπάρξει οριστική ρύθμιση του θέματος μέσω

της κείμενης Νομοθεσίας με ειδική αυξημένη μοριοδότηση με αντικειμενικά κριτήρια.

Γνωρίζοντας ότι έχετε και στο παρελθόν ενδιαφερθεί για την υγεία και αποτελεσματική

δομή και εσωτερική λειτουργία του ΕΟΦ, παρακαλούμε θερμώς να ανταποκριθείτε

άμεσα στο αίτημά μας '{ια εκ νέου συνάντηση μαζί σας εντός των επομένων ημερών,

καθόχ: μετά την τελευταία μαc: συνάντηση έγουν παρέλθει 5 μήνες., δηλαδή

πολύτιμο, χρόνος. κατά τον οποίο δεν έχει υπάρξει επίλυση κανενός αιτήματος που

απασχολεί τη λειτουργία του ΕΟΦ.

Επισυναπτόμενα έηραφα:

1.- Η υπ'αριθμόν πρωτ. 309/14-10-2021 επιστολ11 προς τον Πρωθυπουργού κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

2.- 1-J από 30-9-2021 επιστολη προς εσάς.

3.- Η υπ'αpιθμόν πρωτ. 286/27-9-2021 απόφαση του ΔΣ ΕΟΦΣΕ.

4.- Το υτ(αρ1θμύν πρωτ. 250/29-6-2021 έγγραφο του ΔΣ ΕΟΦΣΕ.

5.- Το υπ'αρ1θμόν πρωτ. 242/23-3-2021 Υπόμνημα του ΔΣ ΕΟΦΣΕ.

6.- Το από 5-2-2020 έγγραφο του ΔΣ ΕΟΦΣΕ.

7.- Το μη ψηφισθέν σχέδιο Νόμου του έτους 2021 που αφορούσε την εξομοίωση των· τακτηκών αποδοχών των

υπαλλήλων του Οργανισμοί).

Εκ του ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΦ

Η Γεν. Γραμματέας

 

eofse hmerida poster archived greybg

 

 

 

afisa16oFINAL7

Editorial

Editorial - 6 Οκτωβρίου 2011

HOMO DIMOSIUS YPALLILUS

Πως άραγε αισθάνεται ένας δημόσιος υπάλληλος στην Ελλάδα σήμερα;
Για χρόνια έχει υπάρξει θύμα αλλά και θύτης σε ένα αμείλικτο σύστημα μέσα στο οποίο μέχρι το 2010 συνέβαιναν τα εξής:

  1. Έπρεπε να το ακολουθεί πιστά και να υποτάσσεται σε κάθε παραλογισμό και άσκοπη ή εγκληματική γραφειοκρατία που είχε νομοθετηθεί ή επικρατούσε.
  2. Έπρεπε να εργάζεται ως πιόνι ή ρομπότ, εκτελώντας κατά γράμμα ακόμη και παράλογες ή, ενδεχομένως στα όρια τις νομιμότητας (αν όχι πλήρως παράνομες) αποφάσεις
  3. Δεν έπρεπε να αντιδρά ή να πρωτοτυπεί ή να ενεργεί με φαντασία ή δημιουργικότητα. Αν έπραττε κάτι τέτοιο, η σύνθλιψη, ψυχική και υλική, ήταν εξασφαλισμένη. Όλοι μας έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις.

Διαβάστε Περισσότερα

Τρίτη
9
Αυγούστου
Ματθίου του αποστόλου

Επισκέπτες

We have 2 guests online
eof
RocketTheme Joomla Templates